De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.a   Algemeen
---
Kassarekeningen van het kantoor van de generale ontvang
1685 - 1686
 
13621
`Kladboeken' van het departement van de thesaurie, 1709-1710. Met aantekeningen over de jaren 1689-1710
13622
Kasboekje van de kamer Zeeland
[c. begin 17e eeuw]
1 stuk
13623
Extract uit de notulen van de kamer Zeeland betreffende een reglement uit 1712 voor de thesauriers
1716
1 stuk
13624-13625
Kasboek van de thesauriers
1724 - 1728
2 banden
13624
1724 mei 16 - 1726 juni 15
 
13625
1726 juni 16 - 1728 mei 15
 
13626
Notulen van het departement van de thesaurie
1726 jan. 28 - 1792 aug. 20
1 band
13627
Instructie voor Balthasar Nolthenius, opgesteld door de bewindhebbers van de kamer Zeeland tot waarneming van hun geldzaken in Amsterdam
1747
1 stuk
13628
Memorieboek van het departement van de thesaurie
1749 - 1790
1 band
13629
Rekening van de VOC betreffende de equipage van 22 schepen
1766
1 stuk
13630
Overeenkomst gesloten tussen de thesauriers van de kamer Zeeland en Daniël Nolthenius betreffende door hem te verrichten financiële transacties voor de kamer
1779
1 stuk
13631
Missive van de bewindhebber P.E. van de Perre aan de thesaurie van de kamer Zeeland
1781
1 stuk
13632
Aantekening betreffende de kaspositie van de kamer Zeeland, opgemaakt na de dood van de kassier A. van Citters
1792
1 stuk
13633
Extract uit de notulen van de kamer Zeeland betreffende thesauriezaken
1793 sep. 19
1 stuk