De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.b   Kassiersambt
13634
Akte waarbij de bewindhebbers van de kamer Zeeland de thesauriers een garantie geven bij een mogelijk kastekort
1679
1 stuk
13635
Stukken betreffende de schuldvordering van de kamer Zeeland ten laste van de oud-kassier van de kamer, Abraham van der Meer
1711 - 1716
6 stukken
13636
Overeenkomst en akten van borgstelling betreffende de aanvaarding van het kassiersambt van de kamer Zeeland door Abraham de Bruyn
1712
3 stukken
13637
Akte van borgtocht opgemaakt ten overstaan van notaris Petrus Dobbelaar in Middelburg door Abraham de Bruyn ten behoeve van Jacob Polly, provisioneel kassier van de kamer Zeeland
1717
1 stuk
13638
Stukken betreffende de benoeming van Johan Reynier Maertens tot kassier van de kamer Zeeland
1717
4 stukken
13639
Stukken betreffende de overdracht van het kassiersambt van de kamer Zeeland na het overlijden van Abraham de Bruyn en de verwikkelingen hieruit voortkomend
1717 - 1725
1 omslag
13640
Memorie van de weduwe van Johan Reynier Maertens, kassier van de kamer Zeeland, vanwege haar vordering op de kamer
1752
1 stuk
13641
Akte van overeenkomst gesloten ten overstaan van notaris Pieter Michiel de Lichte in Middelburg tussen de gecommitteerden van de bewindhebbers van de kamer Zeeland en de erfgenamen van de kassier Abraham de Bruyn, ter vereffening van de wederzijdse aanspraken
1759
1 stuk
13642
Kopie-contract van 1679 januari 23 door de bewindhebbers van de kamer Zeeland onderling gesloten om eventuele tekorten in de kas gezamenlijk te vergoeden
1764
1 stuk
13643
Akte van verzegeling opgemaakt door notaris Pieter Michiel de Lichte betreffende enige kassen in de kamer van de thesauriers van de kamer Zeeland, ten overstaan van de thesaurier Paulus van Perre
1781
1 stuk