De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.c   Financiële transacties tussen de kamer Zeeland en de kamer Amsterdam
13644
Extract-resolutie van de kamer Amsterdam betreffende een geldelijke transactie tussen de kamer Amsterdam en de kamer Zeeland
1640 juni 11
1 stuk
13645
Kopie-kwitantie van de kamer Zeeland aan de kamer Amsterdam betreffende de ontvangst van een zekere geldsom voor in Amsterdam verkochte thee
1707
1 stuk
13646
Missiven van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam aan die van Zeeland betreffende gelden die door de kamer Amsterdam aan de kamer Zeeland zijn verstrekt voor de handel in China
1758 - 1759
3 stukken
13647
Stukken betreffende de financiële verhouding tussen de kamers Amsterdam en Zeeland
1783 - 1795
1 omslag
13648
Missiven van M. van Vlisvliet aan het departement van de thesaurie van de kamer Zeeland betreffende de hem verleende opdracht tot onderhandeling met de kamer Amsterdam over terugbetaling van een geldsom van 350.000 gulden
1788
4 stukken
13649
Missiven van E.J. van der Mandere aan de kamer Zeeland betreffende de overmaking van gelden aan de kamer Amsterdam
1791
2 stukken