De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.d   Financiële transacties tussen de kamer Zeeland en de Staten van Zeeland
13650
Stukken betreffende de afrekeningen tussen de kamer Zeeland en de Staten van Zeeland over konvooigelden
1604 - 1630
1 omslag
13651
Extract uit de notulen van de Staten van Zeeland betreffende de verrekening tussen de Staten en de VOC van een bedrag dat Benjamin Raule aan de VOC schuldig is
1680
1 stuk
13652
Extracten uit de notulen van de Staten van Zeeland over de jaren 1697-1703 betreffende een verhoging van het kleinzegel
[na 1703]
1 stuk
13653
Extract uit de notulen van de Staten van Zeeland betreffende wederzijdse financiële aanspraken van de Staten en de VOC. Met bijlage
1701 aug. 15
2 stukken