De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.e   Financiële transacties tussen de kamer Zeeland en de Admiraliteitscolleges
13654
Stukken betreffende een afrekening tussen de VOC en de Admiraliteit
1623
1 omslag
13655
Akte van autorisatie van de Raad ter Admiraliteit in Zeeland voor de ontvanger-generaal tot het in ontvangst nemen van de konvooigelden van de kamer Zeeland
1672
1 stuk
13656
Akte van transport van een ordonnantie ten laste van de ontvanger-generaal van de Admiraliteit van Zeeland, Johan van der Stringe, aan de kamer Zeeland
1681
1 stuk
13657
Resolutie van de Raad ter Admiraliteit in Zeeland betreffende de betaling door de kamer Zeeland van het extraordinaris recht van één derde verhoging en het veilgeld
1682
1 stuk
13658
Rekeningen van ontvangst en uitgave wegens de twee Franse schepen La Normande en L'Ecosse, buitgemaakt in Kaap de Goede Hoop
1689 - 1709
1 omslag
13659
Resolutie van de Raad ter Admiraliteit in Zeeland, om de kamer Zeeland te verzoeken aan Nicolaas van de Perre in Amsterdam een geldsom van 12.000 gulden te betalen
1693
1 stuk
13660
Kopie-kwitantie van de ontvanger-generaal van de Admiraliteit in Amsterdam aan de kamer Amsterdam betreffende de onkosten van een oorlogsschip tot konvooi van de retourvloot
1713
1 stuk