De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.f   Ontvangsten en vorderingen op nog te ontvangen gelden
13661
Lijst van schuldbekentenissen betreffende door de VOC verkochte goederen, berustend bij de thesauriers van de kamer Zeeland
1607 - 1608
1 stuk
13662
Stukken betreffende de verkoop van prijsgemaakte goederen, aangevoerd door de schepen Wapen van Zeeland en Eenhoorn
1618
1 omslag
13663
Kopie-verklaring van Pieter Boudaen Courten en Steven Becker namens de bewindhebbers van de kamer Zeeland, betreffende de ontvangst van penningen. Met bijlage
1757
2 stukken
13664
Stukken betreffende de vordering van de kamer Zeeland op de muntmeester Sonnemans
1705 - 1713
1 omslag
13665
Memorie van Johan Reynier Maertens, kassier van de kamer Zeeland, betreffende de geredde contanten uit verongelukte schepen van de kamer
1722
1 stuk