De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.g   Kwitanties
13666
Kwitanties van de ontvanger-generaal van Zeeland voor de kamer Zeeland betreffende de inkomende rechten geheven op de retourschepen
1683
2 stukken
13667
Kwitantie van Benjamin Dionis de Casseres voor de som van 170 ponden vlaams
1707
1 stuk
13668
Kwitantie van de diaconie van de Nederduits Hervormde Gemeente in Middelburg over de ontvangst van gelden van geconfisqueerde en verbeurdverklaarde goederen
1769
1 stuk
13669
Kwitantie betreffende een vordering van de kamer Zeeland op de bankiers A. en S. Boas, waarvoor een borgtocht was verleend
1793
3 stukken