De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.h   Schuldvorderingen en prijsopgaven
13670
Rekening voor de kamer Zeeland van de Engelse koopman Maurits Browne in Middelburg. Met bijlagen
1610 - 1615
5 stukken
13671
Rekening voor de VOC van de notaris Johan Hendricx over de jaren 1625-1631
1631
1 stuk
13672
Prijsopgave voor de thesauriers van de kamer Zeeland door Jan Knoop in Utrecht van te leveren wapens
1682
1 stuk
13673
Kopie-onkostenrekeningen voor de kamer Zeeland betreffende benodigdheden verstrekt aan VOC-schepen gedurende hun verblijf in Ceylon
1697
1 band
13674-13676
Onkostenrekeningen voor de kamer Zeeland betreffende benodigdheden verstrekt aan VOC-schepen gedurende hun verblijf in Kaap de Goede Hoop
1701 - 1753
3 banden
13674
1701 - 1702
 
13675
1706 - 1707
 
13676
1752 - 1753
 
13677
Kopie-onkostenrekeningen voor de kamer Zeeland betreffende benodigdheden verstrekt aan VOC-schepen gedurende hun verblijf in Kaap de Goede Hoop
1707 - 1708
1 band
13678
Rekesten aan de kamer Zeeland, in handen gesteld van het departement van de thesaurie, betreffende de nalatenschap van Johanna Scholle, weduwe van Johan Beukelaer
1754
2 stukken
13679
Aantekeningen betreffende uitgaven van de kamer Zeeland in 1791 september en oktober. Met bijlagen
1791
1 omslag
13680
Lijst van ingekochte en aanbestede goederen door het departement van de thesaurie
1792
1 stuk