De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.4   Departement van de thesaurie (ontvang)

Deel II/K.4.j   Muntzaken
13699
Kopie-factuur van wegens de kamer Enkhuizen met het schip Ter Tholen van de kamer Zeeland naar Indië gezonden speciën
1681
1 stuk
13700
Aantekening betreffende dertien kisten met stukken van achten (pilaren) en dukatons, naar Amsterdam verzonden om beleend te worden in de wisselbank
1709
1 stuk
Dukatons zijn oud-Hollandse zilveren munten van 3 guldens en 3 stuivers
13701
Overeenkomst gesloten tussen de bewindhebbers van het departement van de thesaurie en Daniel Drapentier, stempelsnijder van de munt in Middelburg, betreffende het maken van stempels voor dukatons
1726
1 stuk
13702
Overeenkomst gesloten tussen thesauriers van de kamer Zeeland en Isaac Westerveen betreffende de opdracht tot het inkopen van specie in goud en zilver en het daartoe opnemen van gelden
1733 - 1739
2 stukken
13703
Overeenkomst gesloten tussen de thesauriers van de kamer Zeeland en het commissionairskantoor weduwe Nolthenius en Zn. in Amsterdam betreffende de inkoop van specie in goud en zilver
1755
1 stuk
13704
Aantekening betreffende de grote verwarring in de Indische negotieboeken door een verkeerde berekening van de koerswaarden
1755
1 stuk
13705
Aantekeningen betreffende de aanstelling van de smelter en essayeur Jacobus de Warens
1760
2 stukken
13706
Overeenkomst gesloten tussen thesauriers van de kamer Zeeland en Daniël Nolthenius in Amsterdam betreffende de inkoop van specie in goud en zilver
1768
1 stuk
13707
Verklaring van essayeurs van de kamer Zeeland over door hen verrichte onderzoeken naar het gehalte van baar goud
1769
2 stukken
13708
Aantekening betreffende een berekening van de kamer Zeeland voor benodigde contanten in de periode 1785 december 9 - 1786 januari 3
1785
1 stuk
13709
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en de muntmeester Martinus Holtzhey betreffende de door hem aan te munten geldstukken
1788
1 stuk
13710
Briefwisseling van de kooplieden James Thuring en zoon in Middelburg betreffende de inkoop van goud ten behoeve van de kamer Zeeland. Kopieën
1788
5 stukken
13711
Rekening-courantboek betreffende gouden en zilveren staven en speciën, door de kamer Zeeland gegeven aan de muntmeesteres Petronella Slob om te smelten
1792 - 1795
1 band
13712
Memoriaal gehouden in de kamer Zeeland van de eisen van specie, bestemd voor de factorijen in Indië, met aantekening betreffende hetgeen door de kamer is verzonden
1792 - 1794
1 band