De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.5   Opperboekhouder

Deel II/K.5.b   Boekhoudersambt
13770
Memorie van boekhouder-generaal Simon Jacobsz. Schoonhoven voor de boekhouders van de verschillende kamers om hun boekhouding in overeenstemming te brengen met de generale boeken
1613
1 stuk
13771
Missiven van Jacques van Neulighem, boekhouder van de kamer Zeeland, aan de bewindhebbers van die kamer, betreffende een berekening van de winsten van de verschillende kamers
1625
1 stuk
13772
Missive van Gerrit Vrancx uit Amsterdam aan Jacques van Neulighem, boekhouder van de kamer Zeeland, betreffende een aan hem geschonken zilveren schaal
1627
1 stuk
13773
Missive van Jacques van Neulighem, boekhouder van de kamer Zeeland, aan de bewindhebbers van die kamer betreffende de afrekening bestemd voor de kamers. Met bijlage
1627
2 stukken
13774
Missive van Jacques van Neulighem, boekhouder van de kamer Zeeland, aan Cornelis de Meyer
1630
1 stuk
13775
Ingekomen missiven bij Phoenix Hurgronje, opperboekhouder van de kamer Zeeland, van de opperboekhouders van de andere kamers. Met bijlagen
1720 - 1746
1 pak
13776
Ingekomen missiven bij Phoenix Hurgronje, opperboekhouder van de kamer Zeeland, van de opperboekhouders van de andere kamers
1739 - 1751
1 omslag
13777
Ingekomen missiven bij Cornelis Sluymer, opperboekhouder van de kamer Zeeland, van de opperboekhouders van de andere kamers
1751 - 1756
1 omslag
13778
Missiven van Alphonsus Baster in Zierikzee en van Nicolaas Wiltens en J. Voute in Amsterdam aan Willem Grauwert, liquidatieboekhouder van de kamer Zeeland
1763 - 1764
4 stukken
13779
Kopie-missive van de opperboekhouders van de verschillende kamers aan de Heren XVII betreffende de wijze waarop de lijsten van door de kamers gedane uitgaven zijn opgesteld
1771
1 omslag
13780
Stukken betreffende de emolumenten van de boekhouders van de kamer Zeeland
1781 - 1786
1 omslag
13781
Missiven van S.C. Nederburgh, eerste advocaat van de VOC, en Andries van Schaeck, opperboekhouder van de kamer Enkhuizen, aan Van Visvliet, opperboekhouder van de kamer Zeeland. Gedeeltelijk met minuut-antwoorden
1788 - 1794
4 stukken