De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.5   Opperboekhouder

Deel II/K.5.c   Journalen en grootboeken
13782-13785
Journalen en grootboeken van de kapitaalrekeningen van de eerste tienjarige rekening van de kamer Zeeland
1602 - 1607
4 delen
13782
Journaal, 1602 aug. 3 - 1606 nov. 23. Gemerkt A
1602 - 1606
 
13783
Journaal, 1606 sep. 14 - 1607 okt. 31
1606 - 1607
 
13784
Grootboek, 1602 aug. 3 - 1606 nov. 23. Met alfabetische index op voornamen van personen en op zaken. Gemerkt A
1602 - 1606
 
13785
Grootboek, 1606 sep. 14 - 1607 okt. 31. Met alfabetische index op voornamen van personen en op zaken. Gemerkt B
1606 - 1607
 
13786-13789
Journalen van de equipage van schepen van de kamer Zeeland
1614 - 1628
4 delen
13786
1614 aug. 11 - 1618 apr. 15
 
13787
1618 jan. 4 - 1623 mrt. 20
 
13788
1723 apr. 6 - 1626 mei 30
 
13789
1626 juni 20 - 1628 sep. 30
 
13790-13793
Grootboeken van de equipage van schepen van de kamer Zeeland
1614 - 1628
4 delen
13790
1614 - 1618. Met alfabetische index
1614 - 1618
 
13791
1618 - 1623. Met alfabetische index
1618 - 1623
 
13792
1623 - 1626. Met alfabetische index
1623 - 1626
 
13793
1626 - 1628. Met alfabetische index
1626 - 1628