De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.5   Opperboekhouder

Deel II/K.5.d   Kapitaalinschrijvingen, transport van en uitdelingen op aandelen
13794
Register bevattende kapitaalinschrijvingen door de participanten van de kamer Zeeland
1602 aug. 3 - 31
1 deel
Gepubliceerd in: Unger, `Inschrijvingsregister'
13795
Grootboek van de kapitaalrekeningen van de participanten van de kamer Zeeland, deelnemende in de eerste tienjarige rekening, met aantekeningen betreffende de op de gestorte geldsommen door de kamer gedane uitdelingen. Met alfabetische index op namen
1615 - 1618
1 deel
13796
Grootboek van de kapitaalrekeningen van de participanten van de kamer Zeeland, met aantekeningen betreffende de overdrachten van de aandelen. Met bijlagen
1629 - 1659
1 deel
13797
Grootboek van de kapitaalrekeningen van de participanten van de kamer Zeeland, met aantekeningen betreffende de overdrachten van de aandelen. Met alfabetische index op namen
1659 - 1682
1 deel
13798
Lijsten van de participanten van de kamer Zeeland, met vermelding van de ingelegde kapitalen en de gedane uitdelingen
1679 - 1772
1 omslag
13799
Grootboek van de kapitaalrekeningen van de participanten van de kamer Zeeland, met aantekeningen betreffende de overdrachten van de aandelen. Met alfabetische index op namen
1682 - 1710
1 deel
13800
Grootboek van de uitdelingen op aandelen van de kamer Zeeland
1710 sep. 1 - 1747 nov. 1
1 deel
13801
Notariële akten van transport van aandelen en van uitdelingen op aandelen, met beslissingen hierover genomen door de kamer Zeeland
1722 - 1772
1 omslag
13802
Register van rekesten om aandelen van de kamer Zeeland over te boeken op de rekening-courant van derden
1754 sep. 5 - 1770 dec. 21
1 deel
13803
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Zeeland, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1755 apr. 22 - 1761 juni 18
1 pak
13804
Register bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Zeeland
1755 juni 25 - 1761 aug. 27
1 deel
13805
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Zeeland, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testementen, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1706 juli 30 - 1767 okt. 28
1 pak
13806
Grootboek van de uitdelingen op aandelen van de kamer Zeeland
1760 - 1800
1 deel
Dit register ontbreekt
13807
Register bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Zeeland
1761 okt. 15 - 1786 sep. 16
1 deel
13808
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Zeeland, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1768 jan. 16 - 1770 dec. 22
1 pak
13809
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Zeeland, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1771 jan. 8 - 1778 dec. 18
1 pak
13810
Register van rekesten om aandelen van de kamer Zeeland over te boeken op de rekening-courant van derden
1771 jan. 24 - 1786 sep. 14
1 deel
13811
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Zeeland, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1778 dec. 31 - 1784 okt. 1
1 pak
13812
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Zeeland, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1786 feb. 2 - 1795 dec. 17
1 pak
13813-13815
Index op de namen voorkomende in de grootboeken van de kapitaalrekeningen van de participanten van de kamer Zeeland
z.d
3 delen
Alfabetisch gerangschikt
13813
z.d
 
13814
z.d. Gemerkt G
13815
z.d. Gemerkt G no. 2
Slechts een gering aantal namen is opgenomen