De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.5   Opperboekhouder

Deel II/K.5.e   Afzonderlijk gehouden stukken betreffende de aandelen
13816
Stukken betreffende de eis van Blasius Nachtegael, koopman in Middelburg, om teruggave van aandelen, met kopie-rekest van de participanten van de kamer Zeeland tot ondersteuning van deze eis
1630 - 1635
1 omslag
13817
Extract-resolutie van de Staten-Generaal tegen het uitlenen of verhuren van aandelen door de participanten van de VOC
1666
1 stuk
13818
Akte van ontvangst van de bewindhebbers van de kamer Zeeland ten behoeve van Elisabeth Adriaens, Dina Vledincx en Sara Havelcamp, participanten van de VOC
1679
3 stukken
13819
Akten van bewijs van geldstorting door de bewindhebbers van de kamer Zeeland ten behoeve van Daniël Vledincx, Sara Havelcamp en Cornelis Pompe, participanten van de VOC
1680 - 1682
1 omslag
13820
Kopie-memorie van de beëdigde hoofdparticipanten van de kamer Zeeland aan de Heren XVII, betreffende een fout in de boeking van het aandeel ten name van Ferdinand van Hatting, waarvoor de hoofdparticipanten zich niet verantwoordelijk achten
1718
1 stuk
13821
Stukken betreffende de nalatenschap van David Osorio in Amsterdam en het transport van VOC-aandelen die op zijn naam staan
1744 - 1745
6 stukken
13822
Memorie betreffende een verzoek van de parnassijns van de Portugese joodse natie in Amsterdam tot transport van een aandeel van de kamer Zeeland, ten name van de parnassijns en executeurs van de nalatenschap van Rachel de Spinosa Henriques. Met bijlagen
1745
3 stukken
13823
Extracten uit het transportboek van de kamer Zeeland, betreffende de overdracht van aandelen ten name van Adam Adriaan en Adam Philip van der Duijn, aan Arnold Joost, baron van der Duijn van 's-Gravenmoer
1756
2 stukken
13824
Extract uit de notulen van de kamer Zeeland betreffende het transport van aandelen. Gedrukt
1761
1 stuk
13825
Stukken betreffende het transport van een aandeel ter waarde van 500 pond vlaams, ten name van Jodocus van Gaasbeek
1772
3 stukken
13826
Stukken betreffende een rekest van VOC-participanten aan de Staten van Zeeland om vermindering van de belasting op de aandelen
1777
1 omslag