De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.5   Opperboekhouder

Deel II/K.5.g   Assurantiën
13860
Akten van volmacht betreffende de inschrijvingen voor de assurantiën van 32 ton aan goud ten laste van de de kamer Zeeland, de inning van de assurantiepremies en andere verrichtingen ten dienste van deze assurantie
1612 - 1614
1 omslag
13861
Register bevattende de inschrijvingen van de bedragen in een assurantie van 32 ton aan goud ten laste van de VOC, waarvoor door de deelnemers bij de kamer Zeeland is ingetekend . Met bijlagen
1613
1 deel