De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/L   OUDE INVENTARISSEN VAN DE KAMER
13862-13865
Inventarissen van de stukken afkomstig uit Indië en berustend in het archief van de kamer Zeeland
1612 - 1794
4 delen
Alfabetisch gerangschikt
13862
1612 - 1728
 
13863
1688 - 1703
 
13864
1728 - 1769
 
13865
1769 - 1794
 
13865 I
Aantekeningen betreffende stukken in de genummerde loketten van de kamer Zeeland
1785, 1795
1 katern
13866
Aantekening betreffende de kaarten en tekeningen van steden en VOC-forten in Indië die door de kamer Zeeland gedurende 20 jaar zijn ontvangen
[c. 1786]
1 stuk