De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel III   Kamer Delft

Deel III/A   INGEKOMEN STUKKEN
13867
Generale en particuliere missiven van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII en de kamer Delft
1647
1 band