De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel III   Kamer Delft

Deel III/B   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE BEWINDHEBBERS ADRIAAN EN GERARD VAN VREDENBURCH
13868
Stukken verzameld door Adriaan van Vredenburch, bewindhebber van de kamer Delft, in verband met de verlenging van het octrooi van de VOC. Met lijst van de stukken
1740 - 1742
1 band
13869
Aantekening van Gerard van Vredenburch, bewindhebber van de kamer Delft, van een secreet besogne van de Heren XVII
1772 sep. 14 - nov. 13
1 stuk
13870
Extract-resoluties en ordonnanties van de Heren XVII, 1656-1740, betreffende het beheer van de VOC in de Republiek. Gedeeltelijk gedrukt
[na 1740]
1 band
13871
`Collectanea', aantekeningen uit de resoluties van de Heren XVII, het Haags Verbaal, François Valentijns Nieuw en Oud Oost Indien en andere bronnen betreffende Indische zaken. Gemerkt deel II L-Z
[c. midden 18e eeuw]
1 deel
De aantekeningen zijn alfabetisch op onderwerp gerangschikt. Een aantal aantekeningen heeft geen verwijzing naar de vindplaats
---
Stukken betreffende hetgeen in de kamer Delft is voorgevallen naar aanleiding van het vaststellen van de instructie voor gouverneur-generaal en raden en anderen
1764 - 1773
 
Afkomstig van G. van Vredenburch
---
Stukken betreffende de kamer Delft
1772
 
Afkomstig van G. van Vredenburch
13872
Stukken betreffende financiële aangelegenheden van de VOC in Indië en de Republiek over de jaren 1620-1760, verzameld door Gerard van Vredenburch, bewindhebber van de kamer Delft. Kopieën
[c. 1760]
1 deel
13873
Register bevattende samenvattingen uit de generale grootboeken van Batavia over de jaren 1742-1743 en 1749, opgemaakt door Adriaan van Vredenburch
1746 - 1749
1 deel
13874
Winst- en verliesrekening van de VOC in Indië over de jaren 1744 en 1745, opgemaakt door Adriaan van Vredenburch
1744 - 1747
1 stuk
13875
Missive van Thomas Hope aan Adriaan van Vredenburch, ten geleide van teruggezonden stukken uit de verzameling van Van Vredenburch
1754
1 stuk