De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel III   Kamer Delft

Deel III/C   STUKKEN BETREFFENDE DE KOOPMANSCHAPPEN
---
Veilinglijsten van de kamer Delft
1765 - 1768
 
---
Stukken betreffende de overwegingen van de kamer Delft over de aflevering van kruidnagelen die haar quota te boven gaan en over door de kamer Rotterdam geproduceerde project-liquidatie in ponden, ingeleverd volgens de resolutie van 1781 april 17. Met bijbehorende stukken