De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel III   Kamer Delft

Deel III/D   STUKKEN BETREFFENDE DE EQUIPAGE
---
Rapport van een onderzoek naar de toestand van het schip Vrouwe Everhardina in Hellevoet, ingesteld door G. van Vredenburch, bewindhebber van de kamer Delft
1777