De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel III   Kamer Delft

Deel III/F   STUKKEN BETREFFENDE HET FINANCIEEL BEHEER
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .
14082
Kopie-notulen van besognes van de gecommitteerden van de hoofdparticipanten over de tienjarige rekening in de kamer Delft
1642 sep. 1 - okt. 27
1 stuk
14083
Kopie-notulen van de commissie voor de 24e vierjarige rekening in de kamers Delft en Rotterdam
1740
2 banden
---
Notulen en rapporten van het behandelde in het Haags Besogne, opgetekend door G. van Vredenburch, bewindhebber van de kamer Delft
1762 - 1773
 
---
Notulen van de commissie voor de 25e en 26e vierjarige rekeningen van de VOC
1744 en 1748
 
14084
Journaal van ontvangsten en uitgaven van de kamer Delft
1768 juni 1 - 1772 mei 31
1 band
14085
Staat getrokken uit de boekhouding van de kamer Delft, gesloten in Amsterdam
1763
1 deel
Bevat ook samenvattende staten van de verschillende kamers en een algemene staat, alsmede opgaven van uitbetaalde maandgelden en afgeleverde specerijen door de kamers van de VOC
14086
Maandstaten van de kamers Delft en Rotterdam
1791 sep.
2 stukken
14087
Indices op de grootboeken van de schepen Morgenster, Gouden Leeuw, Oranjeboom, (Oud) Delft en Oranje
[c. 17e eeuw]
1 band
14088
Registers van de kapitaalrekeningen van de participanten van de kamer Delft, met aantekeningen betreffende de verstrekte afgiften en betaalde honderdste penningen en ambtsgelden
1747, 1755
2 delen
De namen van de participanten zijn alfabetisch op voornamen gerangschikt
14089
Register bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Delft
1760 mei 29 - 1775 apr. 26
1 deel
14090
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Delft, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1760 mei 29 - 1775 mei 26
1 band
Deze bijlagen behoren bij het register bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Delft over dezelfde periode: zie inv. nr. 14089
14091
Register bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Delft
1775 mei 17 - 1796 feb. 29
1 deel
14092
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Delft, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1775 mei 17 - 1796 feb. 29
1 band
Deze bijlagen behoren bij het register bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Delft over dezelfde periode: zie inv. nr. 14091
14093
Akte van volmacht van Lenaert Rans, koopman in Amsterdam, aan Dirck Bruynsz. van der Dussen in Delft, om ten overstaan van de bewindhebbers van de kamer Delft voor hem over te nemen van Dirck Gerritsz. Meerman en Willem Joosten Dedel een actie van 1600 gulden in de rekening van de veertien schepen onder bevel van Wybrand van Warwyck
1607
1 stuk