De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel IV   Kamer Rotterdam

Deel IV/B   INGEKOMEN STUKKEN
---
Missive van Cornelis Speelman aan de kamer Rotterdam
1670 feb. 4
 
---
Missive van gouverneur-generaal Joan Maetsuyker aan de kamer Rotterdam betreffende de rechtszaak van Pieter van Hoorn, raad van Indië
1670 nov. 17
 
14098
Rapporten van Constantijn Ranst en Joannes Camphuys, opperhoofden van het kantoor in Japan, aan gouverneur-generaal en raden, geschreven na hun komst in Batavia
1668 - 1676
1 omslag
14099
Kopie-particuliere missiven van Hendrik Zwaardecroon in Surat aan een bewindhebber van de kamer Rotterdam
1702
1 omslag