De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel IV   Kamer Rotterdam

Deel IV/E   STUKKEN BETREFFENDE DE KOOPMANSCHAPPEN
---
Veilinglijsten van de kamer Rotterdam
1765 - 1769
 
14297
Facturen van door de kamer Rotterdam naar Batavia en Kaap de Goede Hoop verscheepte goederen
1758 - 1774
1 omslag