De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel IV   Kamer Rotterdam

Deel IV/F   STUKKEN BETREFFENDE HET FINANCIEEL BEHEER
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .
14298
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Rotterdam, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters. Met bijlagen
1739 dec. 14 - 1766 apr. 21
1 pak
De bijlagen 1-9 ontbreken
14299
Register bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Rotterdam
1739 juli 29 - 1779 feb. 8
1 deel
14300
Bijlagen behorende bij de akten van transport van aandelen van de kamer Rotterdam, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1766 sep. 27 - 1795 apr. 21
1 pak
14301
Register bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Rotterdam
1779 feb. 13 - 1790 sep. 2
1 deel
Bevat ook twee concepten van akten van overdracht, 1801 juli 26 en z.d. [c. 1801 juli]
14302
Indices op het kapitaalboek van de renten van oude obligaties en van de afgiften op aandelen
z.d
1 deel
14303
Kwitanties voor ontvangen rente op obligaties, uitgegeven door de kamer Rotterdam
1654 - 1656
1 pak
Alfabetisch gerangschikt
14304
Register van ontvangst van de honderdste penning wegens aandelen en obligaties ten laste van de kamer Rotterdam, geheven ten behoeve van de ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland, met specificatie van de houders van de aandelen en obligaties
1712
1 deel
14305-14317
Indices op onbekende boekhoudregisters
z.d
13 delen
Alfabetisch gerangschikt
14305
Gemerkt B
14306
Gemerkt C
14307
Gemerkt D
14308
Gemerkt E
14309
Gemerkt F
14310
Gemerkt G
14311
Gemerkt H
14312
Gemerkt I
14313
Gemerkt K
14314
Gemerkt L
14315
Gemerkt M
14316
Genummerd 15
14317
Genummerd 17