De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel V   Kamer Hoorn

Deel V/A   ALGEMEEN
14318
Secrete resoluties van de kamer Hoorn
1691 - 1794
1 deel
14319-14321
Ingekomen missiven bij de kamer Hoorn van correspondenten in de Republiek
1781 - 1796
3 banden
Sommige missiven zijn gericht aan een of meer bewindhebbers persoonlijk. Deze banden bevatten ook minuut-uitgaande missiven van een aantal bewindhebbers, waaronder van H.C. de Blocquery
14319
1781 feb. 12 - 1786 dec. 29
 
14320
1787 jan. 4 - 1792 dec. 24
 
14321
1793 jan. 1 - 1796 feb. 21
 
14322
Ingekomen en uitgaande stukken van de kamer Hoorn. Met bijlagen. Gedeeltelijk gedrukt. Met inhoudsopgaven
1730 - 1796
7 banden
Deze banden bevatten groepen samengebonden losse stukken zonder enige chronologische of systematische orde. In iedere band bevindt zich een inhoudsopgave van de daarin aanwezige stukken
14323
Missiven van de gecommitteerden tot de zaken van de VOC van de Staten van Holland en West-Friesland aan de kamer Hoorn
1790 aug. 19 - 1796 feb. 13
1 band
14324
Lijst van de porti van missiven van en naar Indië
1788 - 1794
1 stuk
14325
Secrete missiven van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII
1789 dec. 7 - 1790 mei 18
2 stukken
Betreft duplikaten bestemd voor de kamer Hoorn
14326
Kopie-resoluties van de extraordinaris vergaderingen van de Heren XVII, gehouden in 's-Gravenhage
1793 feb. 27 - mrt. 30
1 omslag
14327
Kopie-secrete resoluties van de vergaderingen van de Heren XVII. Met bijlagen
1790 mei 7 - 1795 okt. 16
1 pak
14328
Artikelbrief van de Staten-Generaal voor de VOC. Gedrukt
1658
1 stuk
14329
Artikelbrief van de Staten-Generaal van 1742 september 4, met aanvullingen van 1747 oktober 11 en instructies van de Heren XVII voor de gezagvoerders, chirurgijns en predikanten op de schepen
1728 - 1763
1 band