De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel V   Kamer Hoorn

Deel V/B   STUKKEN BETREFFENDE EN AFKOMSTIG VAN DE BEWINDHEBBERS
14330
Akten van nominatie door de bewindhebbers en hoofdparticipanten van de kamer Hoorn en de benoeming door burgemeesters van de stad van VOC-bewindhebbers uit deze nominaties
1629 - 1765
1 band
14331
Particuliere notulen van de vergaderingen van de Heren XVII, opgemaakt door de bewindhebber A. van Stralen. Met bijlagen
1785 apr. 14 - 1793 juni 6
1 pak
14332
Particuliere notulen van de Haagse besognes, opgemaakt door de bewindhebber A. van Stralen
1788 aug. 25 - 1792 sep. 6
1 omslag
14333
Particuliere notulen van de besognes over de Chinese handel, opgemaakt door de bewindhebber A. van Stralen. Met bijlagen
1790 juli 15 - 1792 aug. 20
1 omslag
14334
Ingekomen missiven bij de bewindhebber A. van Stralen, met diens minuut-antwoorden. Met bijlagen
1791 - 1793
1 omslag
De missiven zijn afkomstig van W. Abeleven, C.C. van Akerlaken en J.C. van de Blocquery, P.J. Guépin, A.A. Hoefhamer, A.S. van der Hoop, B. Mathias Pous, W. Prins