De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel V   Kamer Hoorn

Deel V/E   STUKKEN BETREFFENDE HET FINANCIEEL BEHEER
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .
14541
Balansen van de kas van de kamer Hoorn
1694 - 1746
2 stukken
14542
Staat van de kas van de kamer Hoorn
1791
1 stuk
14543
`Summiere staten' van winsten en verliezen van de VOC
1731 - 1796
1 omslag
14544
Lijsten betreffende de schuldvorderingen tussen de verschillende kamers
1744 - 1796
1 omslag
14545
Bekendmaking van een uit te schrijven lening door de Staten van Holland en West-Friesland ten behoeve van de VOC. Gedrukt
1791
1 stuk
14546
Debet- en creditrekening ten name van de kamer Hoorn bij de wisselbank in Amsterdam, 1772-1787. Met bijlagen
1764 - 1770
1 deel
14547
Missive van de kamer Hoorn aan een van de andere kamers betreffende het aandeel van de kamer Hoorn in de afgifte aan de prins van Oranje
1776
1 stuk
14548
Rekening-courant van de muntmeester Pieter Buyskes in Hoorn wegens door hem aan de kamer Hoorn geleverde munten, met rapport en aantekeningen betreffende de door de kamer verzonden en nog te verzenden munten
1765 - 1787
1 band
14549-14551
Registers bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Hoorn, 1677-1792. Met bijlagen
1768 - 1782
3 delen
14549
1677 okt. 29 - 1792 mrt. 10
 
14550
1734 mrt. 6 - 1792 nov. 9
 
14551
Bijlagen, zijnde rekesten aan de bewindhebbers, kopieën van en extracten uit procuraties, testamenten, boedelscheidingen en weeskamerregisters
1768 - 1782
1 band
Los bijgevoegd is een kopie-testament van 1759 augustus 21. Het betreft een vertaling
14552
Indices op de registers van oude obligaties, anticipatiepenningen en afgiften op aandelen
z.d
1 deel
Alfabetisch gerangschikt
14553
Aantekening betreffende de inrichting van een grootboek
z.d
1 stuk
14554-14577
Journalen van inkomsten en uitgaven van de vierjarige rekeningen van de kamer Hoorn
1700 - 1796
24 delen
14554
1700 mei 16 - 1704 mei 15
 
14555
1704 mei 16 - 1708 mei 15
 
14556
1708 mei 16 - 1712 mei 15
 
14557
1712 mei 16 - 1716 mei 15
 
14558
1716 mei 16 - 1720 mei 15
 
14559
1720 mei 16 - 1724 mei 15
 
14560
1724 mei 16 - 1728 mei 15
 
14561
1728 mei 16 - 1732 mei 15
 
14562
1732 mei 16 - 1736 mei 31
 
14563
1736 juni 1 - 1740 mei 31
 
14564
1740 juni 1 - 1744 mei 15
 
14565
1744 mei 16 - 1748 mei 31
 
14566
1748 juni 1 - 1752 mei 31
 
14567
1752 juni 1 - 1756 mei 31
 
14568
1756 juni 1 - 1760 mei 31
 
14569
1760 juni 1 - 1764 mei 31
 
14570
1764 juni 1 - 1768 mei 31
 
14571
1768 juni 1 - 1772 mei 31
 
14572
1772 juni 1 - 1776 mei 31
 
14573
1776 juni 1 - 1780 mei 31
 
14574
1780 juni 1 - 1784 mei 31
 
14575
1784 juni 1 - 1788 mei 31
 
14576
1788 juni 1 - 1792 mei 31
 
14577
1792 juni 1 - 1796 feb. 29
 
14578-14623
Grootboeken van inkomsten en uitgaven van de vierjarige rekeningen van de kamer Hoorn. Met indices
1700 - 1796
46 delen
De indices ontbreken voor de perioden 1784-1788 en 1792-1796
14578
1700 mei 16 - 1704 mei 15
 
14579
Index, 1700 - 1704
1700 - 1704
 
14580
1704 mei 16 - 1708 mei 15
 
14581
Index, 1704 - 1708
1704 - 1708
 
14582
1708 mei 16 - 1712 mei 15
 
14583
Index, 1708 - 1712
1708 - 1712
 
14584
1712 mei 16 - 1716 mei 15
 
14585
Index, 1712 - 1716
1712 - 1716
 
14586
1716 mei 16 - 1720 mei 15
 
14587
Index, 1716 - 1720
1716 - 1720
 
14588
1720 mei 16 - 1724 mei 15
 
14589
Index, 1720 - 1724
1720 - 1724
 
14590
1724 mei 16 - 1728 mei 15
 
14591
Index, 1724 - 1728
1724 - 1728
 
14592
1728 mei 16 - 1732 mei 15
 
14593
Index, 1728 - 1732
1728 - 1732
 
14594
1732 mei 16 - 1736 mei 31
 
14595
Index, 1732 - 1736
1732 - 1736
 
14596
1736 juni 1 - 1740 mei 31
 
14597
Index, 1736 - 1740
1736 - 1740
 
14598
1740 juni 1 - 1744 mei 15
 
14599
Index, 1740 - 1744
1740 - 1744
 
14600
1744 mei 16 - 1748 mei 31
 
14601
Index, 1744 - 1748
1744 - 1748
 
14602
1748 juni 1 - 1752 mei 31
 
14603
Index, 1748 - 1752
1748 - 1752
 
14604
1752 juni 1 - 1756 mei 31
 
14605
Index, 1752 - 1756
1752 - 1756
 
14606
1756 juni 1 - 1760 mei 31
 
14607
Index, 1756 - 1760
1756 - 1760
 
14608
1760 juni - 1764 mei 31
 
14609
Index, 1760 - 1764
1760 - 1764
 
14610
1764 juni 1 - 1770 mei 31
 
14611
Index, 1764 - 1770
1764 - 1770
 
14612
1768 juni 1 - 1772 mei 31
 
14613
Index, 1768 - 1772
1768 - 1772
 
14614
1772 juni 1 - 1776 mei 31
 
14615
Index, 1772 - 1776
1772 - 1776
 
14616
1776 juni 1 - 1780 mei 31
 
14617
Index, 1776 - 1780
1776 - 1780
 
14618
1780 juni 1 - 1784 mei 31
 
14619
Index, 1780 - 1784
1780 - 1784
 
14620
1784 juni 1 - 1788 mei 31
 
14621
1788 juni 1 - 1792 mei 31
 
14622
Index, 1788 - 1792
1788 - 1792
 
14623
1792 juni 1 - 1796 feb. 29
 
14624
Index op een boekhoudregister
z.d
1 deel