De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel V   Kamer Hoorn

Deel V/F   STUKKEN BETREFFENDE HET ARCHIEFBEHEER
14625
Aantekening betreffende de boeken en archiefstukken berustende in het pakhuis van de kamer Hoorn
1796
1 stuk