De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel VI   Kamer Enkhuizen

Deel VI/A   ALGEMEEN
14626
Resoluties van de vergaderingen van de hoofdparticipanten en participanten van de kamer Enkhuizen
1667 dec. 30 - 1796 apr. 20
1 deel