De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel VI   Kamer Enkhuizen

Deel VI/C   STUKKEN BETREFFENDE DE KOOPMANSCHAPPEN
14843
Register bevattende gegevens betreffende de verkoop van geweven goederen door de kamer Enkhuizen, met namen van de kopers, grootte en opbrengst van de verkochte partijen
1778 - 1796
1 deel
14844
Veilinglijst van de goederen afkomstig van het in beslag genomen schepen Nostra Senhora de Benfim en Ste Maria
1783
1 stuk
14845
Verklaringen van de bewindhebbers van de kamer Enkhuizen over het van een brandmerk voorzien en het afschepen van zogenoemde `gepermitteerde' goederen, door VOC-dienaren naar Indië mee te nemen
1792 - 1793
1 omslag
14846
Akten van ontvangst van Klaas Krieken, schipper van het retourschip Makassar liggende voor Kaap de Goede Hoop, voor vrachtgoederen bestemd voor de kamer Enkhuizen
1793
1 omslag
14847
Stukken betreffende vrachtgoederen die door Jan Arends, kapitein van het schip Maria Cornelia, van Kaap de Goede Hoop naar de Republiek worden overgebracht om door de kamer Enkhuizen te worden verkocht. Met bijlagen
1793
1 omslag
14848
Missive van het departement van de commercie van de kamer Amsterdam aan de bewindhebbers van de kamer Enkhuizen betreffende de uitkering van de opbrengst van de verkoop van vrachtgoederen aan de eigenaren. Met bijlage
1794
2 stukken