De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel VI   Kamer Enkhuizen

Deel VI/D   STUKKEN BETREFFENDE HET FINANCIEEL BEHEER
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .
14849-14852
Registers bevattende akten van transport van aandelen van de kamer Enkhuizen
1759 - 1792
4 delen
14849
1759 dec. 3 - 1765 dec. 24. Gemerkt W
1759 - 1765
 
14850
1765 dec. 24 - 1775 apr. 29. Gemerkt X
1765 - 1775
 
14851
1775 juli 14 - 1783 okt. 9. Gemerkt Y
1775 - 1783
 
14852
1784 jan. 17 - 1792 mei 2. Gemerkt Z
1784 - 1792
 
14853
Grootboek betreffende de uitdelingen op aandelen van de kamer Enkhuizen
1720 mei 15 - 1802 dec. 31
1 deel
14854
Journaal van inkomsten en uitgaven van de kamer Enkhuizen, van een gedeelte van de periode van de eerste en tweede tienjarige rekening
1608 juni 30 - 1619 mei 20
1 deel
14855-14873
Journalen van inkomsten en uitgaven van de vierjarige rekeningen van de kamer Enkhuizen
1700 - 1796
19 delen
14855
1700 mei 15 - 1704 mei 15
 
14856
1704 mei 15 - 1708 mei 15
 
14857
1708 mei 15 - 1712 mei 15
 
14858
1712 mei 15 - 1716 mei 15
 
14859
1716 mei 15 - 1720 mei 15
 
14860
1740 mei 31 - 1744 mei 15
 
14861
1744 mei 15 - 1748 mei 31
 
14862
1748 mei 31 - 1752 mei 31
 
14863
1752 mei 31 - 1756 mei 31
 
14864
1756 mei 31 - 1760 mei 31
 
14865
1760 mei 31 - 1764 mei 31
 
14866
1764 mei 31 - 1768 mei 31
 
14867
1768 mei 31 - 1772 mei 31
 
14868
1772 juni 1 - 1776 mei 31
 
14869
1776 juni 1 - 1780 mei 31
 
14870
1780 juni 1 - 1784 mei 31
 
14871
1784 juni 1 - 1788 mei 31
 
14872
1788 juni 1 - 1792 mei 31
 
14873
1792 juni 1 - 1796 feb. 29
 
14874-14909
Grootboeken van inkomsten en uitgaven van de vierjarige rekeningen van de kamer Enkhuizen. Met indices
1700 - 1796
36 delen
De indices ontbreken voor de perioden 1708-1712, alsmede van 1736-1744 en 1760-1764
14874
1700 mei 15 - 1704 mei 15
 
14875
Index, 1700 - 1704
1700 - 1704
 
14876
1704 mei 15 - 1708 mei 15
 
14877
Index, 1704 - 1708
1704 - 1708
 
14878
1708 mei 15 - 1712 mei 15
 
14879
1712 mei 15 - 1716 mei 15
 
14880
Index, 1712 - 1716
1712 - 1716
 
14881
1716 mei 15 - 1720 mei 15
 
14882
Index, 1716 - 1720
1716 - 1720
 
14883
1736 mei 31 - 1740 mei 31
 
14884
1740 mei 31 - 1744 mei 15
 
14885
1744 mei 15 - 1748 mei 31
 
14886
Index, 1744 - 1748
1744 - 1748
 
14887
1748 mei 31 - 1752 mei 31
 
14888
Index, 1748 - 1752
1748 - 1752
 
14889
1752 mei 31 - 1756 mei 31
 
14890
Index, 1752 - 1756
1752 - 1756
 
14891
1756 mei 31 - 1760 mei 31
 
14892
Index, 1756 - 1760
1756 - 1760
 
14893
1760 mei 31 - 1764 mei 31
 
14894
1764 mei 31 - 1768 mei 31
 
14895
Index, 1764 - 1768
1764 - 1768
 
14896
1768 mei 31 - 1772 mei 31
 
14897
Index, 1768 - 1772
1768 - 1772
 
14898
1772 mei 31 - 1776 mei 31
 
14899
Index, 1772 - 1776
1772 - 1776
 
14900
1776 mei 31 - 1780 mei 31
 
14901
Index, 1776 - 1780
1776 - 1780
 
14902
1780 mei 31 - 1784 mei 31
 
14903
Index, 1780 - 1784
1780 - 1784
 
14904
1784 mei 31 - 1788 mei 31
 
14905
Index, 1784 - 1788
1784 - 1788
 
14906
1788 juni 1 - 1792 mei 31
 
14907
Index, 1788 - 1792
1788 - 1792
 
14908
1792 juni 1 - 1796 feb. 29
 
14909
Index, 1792 - 1796
1792 - 1796
 
14910-14911
Indices op grootboeken van inkomsten en uitgaven van de kamer Enkhuizen
1744 - 1748 en z.d
2 delen
14910
1744 mei 15 - 1748 mei 31
 
14911
z.d