De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel VII   Stukken waarvan het verband met het VOC-archief niet is gebleken
14912
Nieuwstijdingen betreffende de verrichtingen van de Nederlanders in Azië
1597 - 1601
2 stukken
In het Duits
14913
Missive van de gouverneur van Rio de Janeiro aan de koning van Spanje over de komst van drie Nederlandse schepen
1730
1 stuk
Het betreft een vertaling van een onderschepte Portugese missive
14914
Lijst, behorende bij een drietal niet meer aanwezige kaarten van VOC-bezittingen
[c. 1730]
1 stuk
14915
Wet uitgevaardigd door de koning van Portugal betreffende een verbod tot het verkopen en buitenshuis dragen van puntige messen. Kopie. Gedrukt
1749
1 stuk
Het betreft een vertaling
14916
Memorie naar aanleiding van een boek, La commerce de la Hollande, in het bijzonder het gedeelte over de koloniën in West- en Oost-Indië
1769
1 omslag
Het betreft slechts een fragment
14917
Extract uit Le supplement au Nepthune Oriental betreffende het eiland Diego Garcia, gemaakt door d'Apien de Manivilette, en bestemd voor J.P. Asmus
[c. 1777]
1 stuk
Het betreft een vertaling
14918
Missive van de burgemeesters van Amsterdam aan J. van de Poll Pietersz., betreffende van stadswege in het IJ uit te voeren werken. Met bijlagen
1778
3 stukken
14919
`Prospectus de la Pompe Funèbre', pamflet betreffende de Franse Oostindische Compagnie
z.d
1 stuk
In het Frans
14920
Extract uit de notulen van de Sociëteit van de geoctrooieerde zaagmolens in Middelburg betreffende de naamsverandering van de firma, die de zaken van de Sociëteit behartigt
1784
1 stuk
14921
Gedicht van B. Fremery, getiteld `Wapenzang bij de schielijke opdaging van het schrikbarend leger, onder bevel van den Generalissimus Robert Voûté'
z.d
1 stuk
14922
Aantekeningen in Oosterse karakters
z.d
1 stuk
Met zegels
14923
Financiële bewijsstukken afkomstig van verschillende soldijkantoren en opperboekhouders
[c. 17e - 18e eeuw]
1 pak