De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel VIII   Verouderde toegangen op de archieven van de VOC
14924-14926
`Generaal register van alle de Compagnie's boeken welke uit Indiën naar Patria werden gezonden', inventaris van de documenten die uit Indië naar de Republiek zijn gezonden en in het archief van de kamer Zeeland berusten
1612 - 1794
3 delen
Alfabetisch gerangschikt. Kopie van inv. nrs. 13862-13865
14924
1612 - 1728
 
14925
1728 - 1769
 
14926
1769 - 1794
 
14927
Lijsten van archiefstukken van de voormalige kamer Hoorn
1796
1 omslag
Afkomstig uit de portefeuille `diverse stukken van het departement van commercie en equipagie, waaronder ook de lijsten van goederen der Kamer voorkomen'. Bevat: - `Inventaris van de boeken en papieren uit de kast van de heren Bewindhebbers'; - `Inventaris van alle charters en papieren berustende bij de OIC ter kamer Hoorn'; - `Notitie van boeken en papieren berustende ten pakhuise van de OIC ter kamer Hoorn'; - `Inventaris der boeken en papieren van de OIC ter kamer Hoorn als bankier en liquidatieboekhouder van gem. kamer gehouden en onder Campegius van der Straten te Amsterdam berustende'; - `Notitie van de boeken enz. berustende in de kist staande op de zolder, boven de kamer van de Bewindhebbers van de OIC ter kamer Hoorn op de werf'
14928
Inventaris van de archieven van de kamer Delft en haar opvolgers die bij het kantoor van de Aziatische Raad in Delft berusten en is opgemaakt door de klerk Vallensis. Met index
[c. 1802]
1 deel
14929
Inventaris van de koloniale archieven die bij het departement van marine en koloniën in Amsterdam berusten. Met index. Afschrift
[c. 1809]
1 deel
Het register bestaat uit een deel A betreffende Oost-Indië en deel B betreffende West-Indië
14930
Inventaris van de koloniale archieven van Oost-Indië die bij het departement van marine en koloniën in Amsterdam berusten. Met index
[c. 1809]
1 deel
Deels gelijkluidend aan inv. nr. 14929
14931
Inventaris van de Oostindische archieven die in het Westindische magazijn in Amsterdam berusten en die is opgemaakt door P.L. de Munnick
1829
1 deel
Een gelijkluidend exemplaar bevindt zich op de Tweede Afdeling, archief van het ministerie van koloniën, inv. nr. 721, verbaal 24 december 1829, nr. 104
14932
Inventaris van losse stukken, bijeengebracht uit de Oostindische archieven door P.A. Leupe en anderen
[c. 1875]
1 deel
De stukken zijn willekeurig gerangschikt naar onderwerp
14933
Nota van P.A.N.S. van Meurs betreffende journalen, grootboeken, scheepssoldijboeken, monsterrollen en betaalsrollen in de archieven van de VOC
1888
1 pak