Inventaris van het archief van de Weeskamer van Batavia, 1700-1791
Weeskamer van Batavia

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

De Weeskamer te Batavia
De Weeskamer te Batavia werd opgericht bij resolutie van de Hoge Regering van 1 oktober 1624. De instructie werd uitgevaardigd op 16 juni 1625 (N.I. Plak., I, p. 173vv). Aanvankelijk was de Weeskamer samengesteld uit twee dienaren van de Compagnie en drie burgers, vanaf 1670 uit drie dienaren van de Compagnie en vier burgers. De Weeskamer was belast met het opmaken van inventarissen van goederen, het uitoefenen van de voogdij over minderjarigen en het beheer van hun goederen tot hun meerderjarigheid.