Inventaris van het archief van de Weeskamer van Batavia, 1700-1791
Weeskamer van Batavia

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Inventaris van het archief van de Weeskamer van Batavia, 1700-1791
nummer toegang 1.04.18.01
inventarisnummer ....
VERKORT
NA,Weeskamer van Batavia, 1.04.18.01 inventarisnummer ...