Inventaris van het archief van de Weeskamer van Batavia, 1700-1791
Weeskamer van Batavia

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III.   Overige stukken.
KA 4357
Stukken betreffende de Weeskamer te Batavia.
1717
1 omslag.
KA 3841
Lijsten van de rekeningen van de Weeskamer (1717) en van de negotieboeken (1715 - 1716) te Batavia.
1718
1 band.
KA 3882
Winst - en verliesrekeningen van de verkoop van de Compagnies goederen te Batavia, getrokken uit de Bataviase negotiejournalen.
1685 - 1787
1 band.