Inventaris van het archief van de Schepenbank te Batavia, 1685-1804
Schepenbank te Batavia
N.N.
(c) z.d.
Nationaal Archief
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archief van de Schepenbank te Batavia.
Periode:
1685-1804
Archiefnummer:
1.04.18.03
Omvang:
3m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Stukken met betrekking tot gerechtelijke procedures in strafzaken en registers van transport van onroerend goed.