Inventaris van het archief van de Schepenbank te Batavia, 1685-1804
Schepenbank te Batavia

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de Schepenbank te Batavia
In 1620 werd de Schepenbank te Batavia opgericht voor de uitoefening van de plaatselijke rechtspraak over alle personen die niet in dienst van de Compagnie waren. Het was een gemengd college waarin zowel burgers als dienaren van de Compagnie zitting hadden. Haar leden werden voor één jaar benoemd door de Raad van Indië. Het Hoofd van de Chinezen te Batavia diende bij de Schepenbank voor zaken waarin Chinezen waren betrokken. De Schepenbank had ook een plaatselijke wetgevende en bestuurlijke taak.