Inventaris van het archief van de Schepenbank te Batavia, 1685-1804
Schepenbank te Batavia

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Voorlopige inventaris van de Schepenbank te Batavia, 1685-1804
1796-1813; 04 Uit England overgezonden stukken (Nederburgh), 1791-1797
nummer toegang 1.04.18.03
inventarisnummer ....
VERKORT:
NA, Schepenbank Batavia, 1.04.18.03, inventarisnummer ...