Inventaris van de bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië 1703-1826
Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië
Dr. W.J.M. Buch
(c) 1936
Nationaal Archief, Den Haag
This finding aid is in Dutch.
Beschrijving van het archief
Naam (archief)blok:
Bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië
Periode:
1703-1826
Archiefbloknummer:
168
Omvang:
5m
Taal van het archiefmateriaal:
Nederlands
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormer(s):
Residentie Bengalen, Opperhoofdij Coromandel en Residentie Surat
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat fragmenten van archieven die bij de overdracht van Bengalen, Coromandel en Madura (India) en Surat aan de Engelsen in 1824 aan de Nederlanders werden toegewezen: van Bengalen resoluties en briefwisseling (ook van de onderhorige posten Kassembazaar en Patna); van Coromandel en Madura verbalen en briefwisseling (ook van de onderhorige posten Palicol, Paleacatte en Tutucorijn) en van Surat resoluties, dagregisters en briefwisseling.