Inventaris van de bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië 1703-1826
Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag, Inventaris van bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië, 1703-1826, nummer toegang 1.04.19, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, Voor-Indië, 1.04.19, inv.nr. ...