Inventaris van de bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië 1703-1826
Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Residentie Bengalen

I   Tot 1795

2   Inkomende en Uitgaande Stukken

c   De Onderhoorigheden (opperhoofdij Kassembazaar en residentie Patna)
51-53
Duplicaat- en copie-brieven, ingekomen van en uitgaande naar de kantoren Kassembazaar en Patna.
1792-1794
3 banden
51
1792
 
52
1792-1793
 
53
1794
 
54-55
Diplicaat- en copie-brieven, ingekomen van het kantoor Kassembazaar.
1790-1791
2 banden
54
1790 februari 25 - 1791 maart 12
 
55
1791 maart 12 - december 16
 
56-57
Copie-missiven uitgaande naar het kantoor Kassembazaar.
1790-1792
2 banden
56
1790 juni - december
 
57
1791-1792
 
58-59
Duplicaat- en copie-brieven ingekomen van het kantoor Patna.
1790-1792
2 banden
58
1790-1791
 
59
1791-1792
 
60
Copie-missiven uitgaande naar het kantoor Patna.
1791-1792
1 band