Inventaris van de bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië 1703-1826
Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Opperhoofdij Coromandel en Madura

   1818-1825

II   Inkomende en Uitgaande Stukken

1    Gouverneur-Generaal.
122
Ten deele gedrukt.
 
Extract-besluiten van den Gouverneur-Generaal aan het Opperhoofd.
1819-1824
 
 
Minuut-missiven van het Opperhoofd aan den Gouverneur-Generaal.
1824
 
123-124
Copie-missiven aan den Gouverneur-Generaal. Met inhoudstafels
1818-1822
2 banden.
123
1818 september 17 - 1820 december 20
 
124
1821 januari 16 - 1822 december 31