Inventaris van de bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië 1703-1826
Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Opperhoofdij Coromandel en Madura

   1818-1825

III   Instructies voor Ambtenaren
136
 
Instructies van het Opperhoofd voor ambtenaren.
1822 mei 4 en 1824 januari 20.
 
 
Copie-instructies voor ambtenaren door de Commissie tot overname der voormalige Nederlandsche bezittingen op de kust van Coromandel en Madura van de Engelschen.
1818 maart 2 - mei 29