Inventaris van de bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië 1703-1826
Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

C   Residentie Suratte

I   Tot 1803

1   Resolutiën en dagregister
137-140
Resolutiën van Directeur en Raad. Met alphabetische inhoudstafels
1794-1797
4 banden
137
1794 januari 20 - december 16
 
138
1795 januari 4 - november 30
 
139
1796 januari 18 - mei 27
 
140
1797 januari 3 - september 29
 
Fragment.
141
Bijlagen tot de Resolutiën van Directeur en Raad.
1794
1 band
142-144
Secrete resolutiën van Directeur en Raad.
1784, 1787, 1792-1795
1 band, 1 stuk, 1 omslag
142
1784 november 10 - 1792 november 5
 
143
1793 april 30
 
144
1793 maart 18 - 1795 april 6
 
145
Bijlagen tot de Secrete Resolutiën van Directeur en Raad.
1794-1795
1 band
146-147
Minuut-Secrete Resolutiën van Directeur en Raad.
1794-1795
1 band, 1 omslag
146
1794 juli 24 - november 21
 
147
1795 april 6 - 30
 
148-149
Dagregister van Suratte door Henricus Sissingh, opperchirurgijn in dienst van de O.I. Compagnie te Suratte.
1787-1803
2 banden
Waarschijnlijk geschreven tegen het einde van de periode. Het betreft geen echt dagregister maar het is een soort verslag van de gebeurtenissen in de voorgaande jaren in forma van dagregister. De auteur van de stukken, Sissing, was bovendien niet alleen chirurgijn maar ook lid van de raad van Surat. Zie: J. Gommans, L. Bes en G. Kruijtzer, Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Bibliography and archival guide to the National Archives at The Hague (the Netherlands) (New Delhi 2001), 170.
148
1787 maart 14 - 1802 maart 21
 
Met inhoudstafel.
149
1802 mei - 1803 februari 20