Inventaris van de bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië 1703-1826
Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

C   Residentie Suratte

I   Tot 1803

2   Inkomende en uitgaande stukken
150
Inkomende stukken
1795-1797
1 band
Geschonden.
151
Extracten van orders van Heeren XVII; van Gouverneur-Generaal en Raden. Met alphabetische indices
1722-1769
1 band
152
Rapport van E. Meijer, soldijhouder te Suratte, aan den waarnemenden gezaghebber en Raad.
1795 november 19
1 stuk