Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

A   Archief van het Opperhoofd en de Raad

I   De Vestiging van de Nederlandse Factorij in Japan.
Deze stukken zijn vooraan geplaatst omdat zij ter factorij als de basis van het archief werden beschouwd en altijd afzonderlijk zijn bewaard.
1A
Akte van vrijgeleide voor alle havens in Japan door de Shogun Ieyasu aan Jacques Groenewegen, ten behoeve van de Nederlanders, in Japanse karakters; 1609; met bijlagen in het Nederlands.
(c. 1620) - (circa 1800)..
1 omslag
1B
Akte van vrijgeleide voor alle havens in Japan door de Shogun Hidetada aan Hendrik Brouwer, 1617, met bijlagen alsvoren.
(c. 1620)..
1 omslag
De beide omslagen berusten in een Japanse lakloos met wapen (mon), welke doos is gewikkeld in een zijden doek. De bijlagen bestaan uit aantekeningen van circa 1620 en aan aantekening van Hendrik Doeff (circa 1800). Na de overbrenging zijn bijgevoegd: transcripties en vertalingen in het Nederlands van de akten en een aantekeing in het Engels omtrent het gestempelde zegel van de Shogun, (circa 1935). Volgens de transcriptie is de akte van 1609 verleend aan Jaques Groenewegen.
Zie hierover: Lauts, p. 68, 172; van Dijk, p. 23 noot 2, p. 28 noot 1; Nachod, p. 148, XVIII-XIX; de Jonge III, p. 293; Corpus I, p. 69-70, 95 noot 1. vertalingen zijn ondere andere afgedrukt in Corpus I, p. 69-70, 133.
2
Brief van de vier Rijksraden te Edo aan Matsura, vorst van Hirado, waarbij de Nederlanders toestemming krijgen om zowel Miako als overal elders in Japan handel te drijven, mits zij de R.K. godsdienst niet verbreiden. In Japanse karakters, 1616; met bijlagen in het Nederlands.
1713..
1 omslag
In Corpus I, p. 213-4 een Nederlandse vertaling naar een afschrift dat is opgenomen in een bij Gouverneur-Generaal en Raden ingekomen brief van 1693 oktober 18. (Deze brief berust in het archief Huydecoper van Maarsseveen, R.A. Utrecht). In Corpus I wordt het origineel circa 1627 gedateerd.