Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

A   Archief van het Opperhoofd en de Raad

II   Stukken van algemene aard.
3-30
Resolutiën en sententiën met bijlagen en andere stukken.
1620-1817..
 
Net-exemplaren en niet ondertekende afschriften, met minuten en afschriften van andere stukken.
Zie ook VII: Justitie.
3
Zeer beschadigd.
a
Resolutiën van de Raad van de Hollands-Engelse vloot en de Opperhoofden van de Hollandse en Engelse factorij.
1620 augustus 5 - 1621 mei 25..
 
b
resolutiën van de beide Opperhoofden. Resolutiën van het Hollandse Opperhoofd en de Raad.
1621 november 30 - 1623 november 9.
 
4
Resolutiën van het Opperhoofd en de Raad.
1633 mei 18 - 1634 januari 9..
1 omslag
5
Resolutiën, sententiën en andere stukken, opgemaakt door het Opperhoofd en de Raad in de factorij te Hirado en Deshima.
1639 augustus 17 - 1660 mei 25.
1 deel
a
Resolutiën van het Opperhoofd en de Raad.
1639 augustus 17 - 1642 september 30; 1643 september 23 - 1652 oktober 13; 1653 september 17 - 1660 oktober 1..
 
b
Sententiën van het Opperhoofd en de Raad.
1639 september 9 - 1649 oktober 28..
 
c
Vertaling van een Japans formulier met mededelingen over aankomst en vertrek van Compagniesschepen dat jaarlijks bij de Japanse regering moet worden ingeleverd.
(1640 oktober 15)..
 
d
Resolutiën van het Opperhoofd Johan van Elserack en de scheepsraad van het schip "Lillo", voor Tonkin.
1643 mei 30 en 1643 juni 10..
 
e
Akten over de verlenging van dienstverband van dienaren der V.O.C. Minuten.
1639 oktober 25 - 1651 oktober 16..
 
f
Akten over de verlenging van dienstverband van dienaren der V.O.C., uitgegeven te Batavia. Afschriften.
1659 juni 10 - 1660 mei 25..
 
g
Obligatiën ten laste van de V.O.C., ten gunste van Japanse kooplieden te Nagasaki. Afschriften.
1656 oktober 28 - 1659 januari 30..
 
h
Testament van H. Esserd, verleden voor de secretaris Nicolaas Rietveld. Minuut.
1643 april 9..
 
i
(fol. 1) Gebed van de Nederlanders in Japan.
(z.d.).
 
6
Resolutiën, met bijlagen.
1692 september 2 - 1710 oktober 11.
1 deel en 2 stukken
7
Resolutiën en sententiën, met bijlagen.
1711 augustus 17 - 1732 oktober 11.
1 deel
Met briefwisseling met de Gouverneurs van Nagasaki, 1711 september 22 - 1731 september 15 , en een uitreksel van een Patriase missive d.d. 1726 juli 20 van Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden, 1728 oktober 22. Afschriften.
8
Resolutiën, met bijlagen.
1733 augustus 8 - 1742 september 25.
1 band
Met verklaringen van Japanse tolken, 1733 september 10 - 1742 augustus 16, en minuten van uitgaande brievenaan de Gouverneurs en de Burgemeesters van Nagasaki en aan de Rijksraden te Edo, ten dele met opgeplakt Compagniezegel, 1733 januari 26 - 1742 september 25.
9
Register van resolutiën, met bijlagen.
1739 juli 26 - 1745 december 1..
1 deel
Met verklaringen van Japanse tolken, 1739 augustus 6 - 1744 oktober 31 , en uitgaande brieven als inv .no. 8, 1741 augustus 9 - 1744 oktober 31.
10
"Resolutie, translaeten, requesten, antwoorden, van anno 1743 - 1747"; Resolutiën, van het Opperhoofd en de Raad. Met bijlagen en andere stukken.
1743 januari 18 - 1747 oktober 18..
1 band
a
Resolutiën.
1743 augustus 6 - 1647 oktober 8..
 
b
Minuten van uitgaande brieven aan de gouverneur en de burgemeesters van Nagasaki en aan de rijksraden te Edo.
1743 januari 18 - 1744 september 13..
 
c
Vertalingen van ingekomen stukken van Japanse autoriteiten.
1743 januari 18 - 1744 september 11..
 
d
Verklaringen van Japanse tolken.
1743 augustus 10 - 1746 augustus..
 
11
Resolutiën.
1748 september 11 - 1764 oktober 24.
1 deel
Hierin een request van een Compagnies-dienaar aan het Operhoofd en de Raad, ( 1762) en een eedsformulier voor de scriba ( 1764). Vgl. no.'s 14 en 1559.
12
Sententiën.
1748 oktober 9.
2 stukken
Beschadigd.
13
Resolutiën.
1765 augustus 7 - 1777 november 2.
1 deel
14
Register van resolutiën.
1775 augustus 22 - 1777 november 2.
1 deel
Met eedsformulier voor de scriba (circa 1771), uitreksels uit de resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden d.d. 1769 augustus 1 en een uitreksel uit de Patriase Missive van Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden d.d. 1770 september 25. Vgl. inv. no's 11 en 1559.
15
Resolutiën.
1778 augustus 14 - 1790 november 12.
1 deel
Met tafels op de resolutiën van 1789 en 1790.
16
Resolutiën.
1784 augustus 22 - november 24.
1 katern
17
Resolutiën.
1792 augustus 29 - 1795 oktober 31.
1 deel
Met tafels. Op het voorplat met rood krijt: "....- 1797".
18
Resolutiën.
1793 augustus 15 - 1793 november 6.
1 katern
Met tafel.
19
Resolutiën.
1795 juli 22 - 1795 november 17.
1 katern
Met tafel.
19A
Secrete resolutiën, handelend over de komst van het amerikaans schip "The Eliza of New York" in Japan.
1800 juli 17 - 1800 september 16.
1 katern
De resolutie van 1800 september 16 is onvolledig; enkele pagina's achterin ontbreken.
Zie ook inv. nrs. 671, 1466.
20
Resolutiën.
1800 juli 17 - 1804 november .
1 deel
Voor- en achterplat ontbreken.
Laatste pagina beschadigd.
21
Resolutiën.
1803 augustus 23 - 1803 november 14.
1 deel
Met tafel.
22
Secrete resolutiën, handelend over de komst van Russische en Amerikaanse schepen in Japan op 23 augustus en 8 september 1803, en op 9 oktober 1804.
1803 augustus 24 - 1804 oktober 11.
1 katern
23
Secrete resolutiën, handelend over de komst van een Russisch schip in Japan op 9 oktober 1804. Met een brief van de Gouverneurs van Nagasaki aan het Opperhoofd over hetzelfde onderwerp, in Nederlandse vertaling (1804).
1804 oktober 9 - 1804 oktober 11.
1 katern en 1 stuk
24
Resolutiën.
1805 mei 4 - 1805 november 15 .
1 deel en 1 omslag
Met dubbelen.
25
Resolutiën.
1805 mei 4 - 1809 november 22 .
1 deel
26
Resolutiën.
1806 augustus 7 - 1806 november 16.
1 deel
Beschadigd.
27
Resolutiën.
1807 augustus 1 - 1807 november 3.
1 deel
28
Resolutiën.
1809 juli 31 - 1809 november 22.
1 deel
29
Secrete resolutiën.
1813 september 1 - 1813 oktober 28.
1 katern
30
Resolutiën.
1817 augustus 17 - 1817 november 16.
1 katern
31-46
Instructies, ordonnanties, commissies etc. door Gouverneur-Generaal en Raden of het Opperhoofd en Raad van Compagniepersoneel. Met bijgevoegde memories van overgave van de aftredende Opperhoofden aan hun opvolgers, rapporten en requesten van Compagniepersoneel aan het Opperhoofd, personeelstaten, monsterrollen, staten met opgave van naar Batavia verzonden stukken en briefwisseling met Japanse autoriteiten. Minuten en afschriften.
1647 - 1790.
 
31
1647 - 1660.
1 deel
Met tafel. Beschadigd; p. 57-122 en p. 205-206 ontbreken.
32
1651 - 1678.
1 pak
Ten dele fragmenten van stukken.
33
1679 - 1693.
1 deel
34
1693 - 1702.
1 deel
35
1710 - 1714.
1 deel
36
1715 - 1727.
1 deel
37
38
1733 - 1739.
1 deel
Voorplat ontbreekt.
39
1740 - 1749.
1 band
Voorplat vermeldt: "....1740 ....1743".
40
1749 - 1756.
1 band
41
1756 - 1762.
1 band
42
1763 - 1767.
1 band
43
1767 - 1771.
1 band
44
1772 - 1777.
1 band
45
1778 - 1784.
1 band
46
1785 - 1790.
1 band
47-52
Instructies, commissies, ordonnanties etc. Alsvoren.
1770 - 1825.
 
Hierin losse stukken buiten de voorgaande serie.
47
Uittreksels uit een brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan het Opperhoofd betreffende het opmaken van het "Japans Rendement". Met bijlagen.
1770.
1 stuk en 2 banden
Op het voorplat van de banden: "Modelrendementen voor Japan".
Vgl. inv. no 1121-1157.
48
Ordonnaties, instructies en andere publicaties van de regering te Batavia. Gedrukt.
1800 - 1801, 1803-1809.
1 pak
49
 
"Instructie, den handel met Japan bepalende voor dit jaar 1817 en tot daarin nader zal zijn voorzien".
 
; "Instructie voor de gezagvoerders der schepen gedestineerd naar Japan": gearresteerd door Commissarissen-Generaal over Nederlandsch Indië.
1817 juni 24.
 
50
"Reglement op het beleid van den Japanschen handel" en "Instructie voor de gezagvoerders derschepen varende naar Japan en terug"; vastgesteld bij resoluties van 7 en 15 mei 1818 van Commissarissen-Generaalover Nederlandsch-Indië. Met bijlagen.
1818..
1 band
De tekst van het Reglement komt woordelijk overeen met die van (nader) Reglement van 1826, afgedrukt bij van der Chijs, p. 392-403.
51
Instructies, verordeningen etc. van het Opperhoofd aan het personeel van de factorij.
1818 - 1825.
1 band
52
a
"Positive Ordres"; repertorium van instructies etc. voor de factorij te Deshima, vervat in de Patriase en generale Missiven van Heeren XVII en Gouverneur-Generaal en raden. Met klapper.
1750 - 1807.
1 deel
52B
Fragment betreffende Japan van en Reportorium op Generale Missiven alsvoren.
1737 - 1755.
1 stuk
Vgl. inv.nr. 474-480, 671, 673 voor uitreksels uit de Missiven.
Vgl. afd. F. voor der gelijke repertoria in het archief Hoge Regering Batavia.
53-249
Dagregisters van de factorij te Hirado (Firando) en te Deshima.
1633 - 1833.
 
De Dagregisters over 1698 oktober 24 - 1700 oktober 30, 1714 oktober 29 - 1715 oktober 18 en 1797 november 21 - 1798 maart 11 ontbreken.
De nrs. 51-63, 63-75, 77-129, 131-193, 195-201, 205, 210, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 245, bevatten dagregisters van de hofreis naar Edo. (Vgl. de nrs. 260-269).
De nrs. 55-59, 61-63, 66, 68-70, 72-73, 193-206, 208-211, 213-236, 242, 247, 249, bevatten staten met opgave van goederen door de Chinezen te Nagasaki in- of uitgevoerd. (Vgl. Inl. Par.8.).
De nrs.214-216, 218-223, 226-228, 230-231, 234-245, 269 zijn uitgegeven door "Nichi-ran Koshoshi Kenkyukai". (Vgl. Inl. Par.14. en de Litt.-lijst i.v. 'Japans Dagregister').
53
1633 september 6 - 1639 februari 3.
1 deel
Zeer beschadigd.
In 1896 is een afschrift vervaardigd over 1638 januari 1 - 1639 februari 3 (Vgl. VROA 1896, p.19, 116).
Met scheepsdagregister van het jacht "Grol", varende van Hirado naar Tonkin en terug, 1637 januari 31 - 1637 augustus 7. Afschrift (Vgl. Dixon, Geerts en Heeres, Litt-lijst).
Met scheepsdagregister van het jacht "Santvoort", varende van Hirado naar Tonkin en terug, 1637 december 20 - 1638 augustus 27. Afschrift.
54
a
1637 december 17 - 1638 mei 27.
1 deel
Zeer beschadigd.
b
1637 december 17 - 1638 mei 2.
1 deel
55
1639 februari 4 - 1641 oktober 31.
1 deel
56
1641 november 1 - 1642 oktober 29.
1 deel
57
1642 oktober 29 - 1644 november 23.
1 deel
Met scheepsdagregister van het schip "Lillo" varende van Batavia via Tonkin naar Japan. 1643 april 24 - 1643 augustus 10.
58
1643 november 8 - 1644 oktober 15.
1 deel
59
1644 november 24 - 1646 oktober 27 .
1 deel
60
1646 oktober 28 - 1647 oktober 10.
1 deel
61
1647 november 3 - 1648 december 8.
1 deel
62
1648 decmber 9 - 1649 november 5.
1 deel
63
1649 november 5 - 1650 oktober 25.
1 deel
64
1650 oktober 25 - 1651 november 1.
1 deel
65
1651 november 1 - 1652 november 3.
1 deel
66
1652 november 4 - 1653 november 10.
1 deel
67
1653 november 10 - 1654 oktober 31.
1 deel
68
1654 oktober 31 - 1655 oktober 23.
1 deel
69
1655 oktober 23 - 1656 november 1.
1 deel
70
1656 november 2 - 1657 oktober 26.
1 deel
71
1657 oktober 27 - 1658 oktober 23.
1 deel
72
1658 oktober 23 - 1659 november 3.
1 deel
73
1659 november 4 - 1660 oktober 26.
1 deel
74
1660 oktober 26 - 1661 november 11.
1 deel
75
1661 november 11 - 1662 november 5.
1 deel
Met scheepsdagregister van het schip "Buyenskercken", vanrende van Batavia naar Deshima, 1661 mei 28 - 1661 juli 30.
Met landverkenningen.
76
1662 november 6 - 1663 oktober 20.
1 deel
Geen verslag hofreis.
77
1663 oktober 19 - 1664 november 6.
1 deel
78
1664 november 7 - 1665 oktober 27.
1 deel
79
1665 oktober 28 - 1666 oktober 18.
1 deel
80
1666 oktober 18 - 1667 november 6.
1 deel
81
1667 november 6 - 1668 oktober 25.
1 deel
82
1668 oktober 25 - 1669 oktober 14.
1 deel
83
1669 oktober 14 - 1670 november 1.
1 deel
84
1670 november 2 - 1671 oktober 21.
1 deel
85
1671 oktober 22 -1672 november 12.
1 deel
86
1672 november 13 - 1673 oktober 29.
1 deel
87
1673 oktober 29 - 1674 oktober 19.
1 deel
Met losse tafel over 1673 oktober 28 - 1674 oktober 19 .
88
1674 oktober 20 - 1675 november 7.
1 deel
89
1675 november 7 - 1676 oktober 27.
1 deel
Met tafel.
90
1676 oktober 27 - 1677 oktober 16.
1 deel
Met tafel.
91
1677 oktober 16 - 1678 november 4.
1 deel
Met tafel.
92
1678 november 4 - 1679 oktober 24.
1deel
Met tafel.
93
1679 oktober 24 - 1680 november 11.
1 deel
Met tafel.
94
1680 november 11 - 1681 oktober 31 .
1 deel
Met tafel.
95
1681 oktober 31 - 1682 oktober 20 .
1 deel
Met tafel.
96
1682 oktober 20 - 1683 november 8.
1 deel
Met tafel.
97
1683 november 8 - 1684 oktober 28.
1 deel
Met tafel.
98
1684 oktober 28 - 1685 oktober 17.
1 deel
Met tafel.
99
1685 oktober 17 - 1686 november 5 .
1 deel
Met tafel.
100
1686 november 5 - 1687 oktober 25.
1 deel
Met tafel.
101
1687 oktober 25 - 1688 oktober 13.
1 deel
Met tafel.
102
1688 oktober 13 - 1689 november 1.
1 deel
Met tafel.
103
1689 november 1 - 1690 oktober 21.
1 deel
Met tafel.
104
1690 oktober 21 - 1691 november 9.
1 deel
Met tafel.
105
1691 november 9 - 1692 oktober 29.
1 deel
Met tafel.
106
1692 oktober 29 - 1693 oktober 19 .
1 deel
Met tafel.
107
1693 oktober 19 - 1694 november 7.
1 deel
Met tafel.
108
1694 november 7 - 1695 oktober 27.
1 deel
Met tafel.
109
1695 oktober 27 - 1696 oktober 15.
1 deel
Met tafel.
110
1696 oktober 15 - 1697 november 3.
1 deel
Met tafel.
111
1697 november 3 - 1698 oktober 23.
1 deel
Met tafel over 1697 december 6 - 1698 oktober 23.
Enkele folio's ontbreken.
112
1700 oktober 31 - 1701 oktober 4.
1 deel
Beschadigd.
Enkele folio's ontbreken.
Met tafel over 1700 december 26 - 1701 oktober 11 .
113
1701 oktober 21 - 1702 oktober 30.
1 deel
Beschadigd.
Enkele folio's ontbreken.
Met tafel over 1702 mei 30 - november 9 .
114
1702 november 9 - 1703 oktober 30.
1 deel
Met tafel.
115
1703 oktober 30 - 1704 oktober 18.
1 deel
Met tafel.
116
1704 oktober 18 - 1705 november 6.
1 deel
Met tafel.
117
1705 november 6 - 1706 oktober 23 .
1 deel
Met tafel over 1705 november 6 - 1706 oktober 26 . .
Enkele folio's ontbreken.
118
1706 oktober 26 - 1707 oktober 15.
1 deel
Met tafel.
119
1707 oktober 15 - 1708 november 2 .
1 deel
Met tafel.
120
1708 november 2 - 1709 oktober 22 .
1 deel
Met tafel.
121
1709 oktober 22 - 1710 november 10.
1 deel
Met tafel.
122
1710 november 10 - 1711 oktober 31.
1 deel
Met tafel.
Pagina's 5-6 en 19-20 ontbreken.
123
1711 oktober 31 - 1712 oktober 20.
1 deel
Met tafel.
124
1712 oktober 20 - 1713 november 7.
1 deel
Met tafel.
125
1713 november 7 - 1714 oktober 28.
1 deel
Met tafel.
126
1715 oktober 19 - 1716 oktober 30 .
1 deel
Beschadigd.
Enkele folio's voorin ontbreken.
127
1716 november 3 - 1717 oktober 24 .
1 deel
128
1717 oktober 24 - 1718 oktober 13.
1 deel
Met tafel.
129
1718 oktober 13 - 1719 oktober 31.
1 deel
130
1719 november 1 - 1720 oktober 21.
1 deel
131
1720 oktober 21 - 1721 november 9.
1 deel
132
1721 november 9 - 1722 oktober 28 .
1 deel
Beschadigd.
Pagina's 323-326 ontbreken.
Met tafel over 1721 november 9 - 1722 oktober 29 .
133
1722 oktober 30 - 1723 oktober 18.
1 deel
Met tafel.
134
1723 oktober 18 - 1724 november 5.
1 deel
Met tafel.
135
1724 november 6 - 1725 oktober 25 .
1 deel
Met tafel.
136
1725 oktober 25 - 1726 oktober 15.
1 deel
Met tafel.
137
1726 oktober 15 - 1727 november 3.
1 deel
Met tafel.
138
1727 november 3 - 1728 oktober 22.
1 deel
Met tafel.
139
1728 oktober 22 - 1729 oktober 12.
1 deel
Met tafel.
140
1729 oktober 12 - 1730 oktober 2 .
1 deel
Beschadigd.
Tafel over 1729 oktober 12 - 1730 oktober 31 .
141
1730 oktober 31 - 1731 oktober 20 .
1 deel
Met tafel.
142
1731 oktober 21 - 1732 november 7.
1 deel
Met tafel.
143
1732 november 7 - 1733 oktober 27.
1 deel
Met tafel.
144
1733 oktober 27 - 1734 oktober 16.
1 deel
Met tafel.
145
1734 oktober 16 - 1735 november 4.
1 deel
Met tafel.
146
1735 november 4 - 1736 oktober 24.
1 deel
Met tafel.
147
1736 oktober 24 - 1737 oktober 13.
1 deel
Met tafel.
148
1737 oktober 13 - 1738 november 1.
1 deel
Met tafel.
149
1738 november 1 - 1739 oktober 21.
1 deel
Met tafel.
150
1739 oktober 22 - 1740 november 8.
1 deel
Met tafel.
151
1740 november 9 - 1741 oktober 28.
1 deel
Met tafel.
152
1741 oktober 29 - 1742 oktober 17.
1 deel
Met tafel.
153
1742 oktober 18 - 1743 november 4.
1 deel
Met tafel.
154
1743 november 5 - 1744 november 1.
1 deel
Met tafel.
155
1744 november 2 - 1745 december 29.
1 deel
Met tafel.
156
1745 december 30 - 1746 november 2.
1 deel
Met tafel.
157
1746 november 3 - 1747 oktober 25.
1 deel
Met tafel.
158
1747 oktober 28 - 1748 november 11.
1 deel
Met tafel.
159
1748 november 12 - 1749 december 8.
1 deel
Met tafel.
160
1749 december 9 - 1750 december 24 .
1 deel
Met tafel.
161
1750 december 25 - 1751 november 13.
1 deel
Beschadigd.
Enkele folio's ontbreken.
Met tafel over 1750 december 25 - 1751 november 18 .
162
1751 november 19 - 1752 december 5.
1 deel
Met tafel.
163
1752 december 6 - 1753 oktober 15.
1 deel
Met tafel.
164
1753 oktober 16 - 1754 november 3.
1 deel
Met tafel.
165
1754 november 4 - 1755 oktober 24.
1 deel
Met tafel.
166
1755 oktober 25 - 1756 oktober 12.
1 deel
Met tafel.
167
1756 oktober 13 - 1757 oktober 31.
1 deel
Met tafel.
168
1757 november 1 - 1758 november 11.
1 deel
Met tafel.
169
1758 november 12 - 1759 november 26 .
1 deel
Met tafel.
170
1759 november 26 - 1760 november 11.
1 deel
Met tafel.
171
1760 november 12 - 1761 oktober 30.
1 deel
Met tafel.
172
1761 oktober 31 - 1762 december 2.
1 deel
Met tafel.
173
1762 december 3 - 1763 november 6 .
1 deel
Met tafel.
174
1763 november 7 - 1764 oktober 24.
1 deel
Met tafel.
175
1764 oktober 25 - 1765 november 7.
1 deel
Met tafel.
176
1765 november 8 - 1766 oktober 31.
1 deel
Met tafel.
177
1766 november 1 - 1767 oktober 20.
1 deel
Met tafel.
178
1767 oktober 21 - 1768 oktober 30.
1 deel
Met tafel.
179
1768 oktober 30 - 1769 november 8.
1 deel
Met tafel.
180
1769 november 9 - 1770 november 16.
1 deel
181
1770 november 17 - 1771 november 9.
1 deel
Met tafel.
182
a
1771 november 10 - 1772 november 3.
1 deel
Met tafel.
b
Dagregister van de factorij te Deshima, bijgehouden door de onderkoopman tijdens de hofreis van het Opperhoofd naar Edo.
1772 februari 18 - 1772 juni 4.
1 katern.
183
a
1772 november 4 - 1773 november 22.
1 deel
Met tafel.
b
Als inv.nr.182 b.
1773 februari 6 - 1773 mei 19.
1 katern
184
a
1773 november 23 - 1774 november 10.
1 deel
b
Als inv.nr. 182 b.
1774 februari 25 - juni 1.
1 katern
185
Met dubbelen.
1774 november 11 - 1775 oktober 27..
2 delen
Met tafels.
186
a
1775 oktober 28 - 1776 november 22.
1 deel
Met tafel.
b
Als inv.nr. 182B.
1776 maart 4 - 1776 juni 29.
1 katern
187
1776 november 23 - 1777 november 11.
1 deel
Met tafel.
188
a
1777 november 12 - 1778 november 28 .
1 deel
Met tafel.
b
Als inv.nr.182 b.
1778 februari 11 - 1778 mei 16.
1 katern
189
a
1778 november 28 - 1779 november 28.
1 deel
Met tafel.
b
Als inv.nr. 182B
1779 maart 2 - 1779 juni 8.
1 katern
190
a
1779 november 29 - 1780 november 6.
1 deel
Met tafel.
b
Als inv.nr. 182B.
1779 maart 2 - 1779 juni 8.
1 katern
191
a
Met dubbel.
1780 november 6 - 1781 november 23.
2 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1781 februari 7 - 1781 mei 16.
1 katern
192
a
1781 november 24 - 1782 oktober 31.
1 deel
Met tafel.
b
Als inv.nr. 182B.
1782 februari 26 - 1782 mei 27.
1 katern
193
1781 november 24 - 1785 november 21.
1 deel
194
1782 november 1 - 1783 oktober 26.
1 deel
Met tafel.
195
a
1783 oktober 27 - 1784 november 26 .
1 deel
Met tafel.
Met dagregister van het schip "Ouwerkerk", varende van Batavia naar Deshima, 1784 juni 26 - 1784 augustus 19.
b
Als inv.nr. 182B.
1784 februari 5 - mei 25..
1 katern
196
1784 november 26 - 1785 november 21.
1 deel
Met tafel.
197
Met dubbel.
1785 november 22 - 1786 november 20.
2 delen
Met tafels.
198
a
Met dubbel.
1786 november 21 - 1787 november 30.
2 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr.182B.
1787 maart 4 - 1787 juli 3.
1 katern
199
a
Met dubbel.
1787 december 1 - 1788 november 30.
2 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1788 februari 21 juni 5..
1 katern
200
a
Met dubbel.
1788 december 1 - 1789 november 23.
2 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1789 februari 9 - 1789 mei 19.
1 katern
201
a
Met dubbel.
1789 november 24 - 1790 november 13.
2 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1790 februari 28 - 1790 mei 27.
1 katern
Beschadigd; ten dele onleesbaar.
202
Met dubbel.
1790 november 13 - 1791 oktober 31.
2 delen
Met tafels.
203
Met dubbel.
1791 november 1 - 1792 november 13.
2 delen
Met tafels.
204
Met dubbel.
1792 november 13 - 1793 november 6.
2 delen
Met tafels.
205
a
Met 2 dubbelen.
1793 november 7 - 1794 november 14.
3 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1794 april 14 - 1794 juli 11.
1 omslag
Met "particuliere aantekeningen" van de scriba en van een andere Compagniesdienaar.
206
Met dubbel.
1794 november 14 - 1795 november 17.
2 delen
Met tafels.
207
1794 november 14 - 1796 oktober 1.
1 band
Met bijlagen
Bijlagen ontbreken sinds april 1995.
208
1795 november 18 - 1796 oktober 31.
1 deel
Met tafel.
209
1796 november 1 - 1797 november 20.
1 deel
Met tafel.
210
a
1798 maart 12 - 1798 november 23.
1 deel
Met tafel.
Met dagregister van de terugreis van Edonaar Deshima, 1798 mei 12 - juli 13 , bijgehouden dor de beokhouder-scriba L.W. Pas wegens de ziekte en het daaraanvolgend overlijden van het Opperhoofd G. Hemmij te Kakegawa op 1798 juni 8. Vgl. ook inv.nr.269.
b
Als inv .no. 182B.
1798 maart 12 - 1798 juli 12.
1 katern
211
Met dubbel.
1798 november 24 - 1799 november 24.
2 delen
Met tafels.
212
Met dubbel.
1799 november 24 - 1800 juli 17.
2 delen
Met tafels.
213
Met dubbel.
1800 juli 16 - 1800 november 28.
2 delen
214
Met 2 dubbelen.
1800 november 28 - 1081 november 4.
2 delen
Met tafels.
Met monsterrol van het personeel op Deshima.
215
a
Met 2 dubbelen.
1801 november 4 - 1802 november 10.
3 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1800 februari 17 - 1800 mei 24.
1 katern
216
Met dubbel.
1802 november 10 - 1803 november 14.
2 delen
Met tafels.
217
1803 november 14 - 1804 november 5.
1 deel
Door vocht beschadigd.
218
Met 3 dubbelen.
1804 november 5 - 1805 november 15.
4 delen
Met tafels.
219A
. Met dubbel.
1805 november 15 - 1806 november 16.
2 delen
Met tafels.
219
a
. Met dubbel.
1805 november 15 - 1806 november 16.
2 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1806 maart 4 - 1806 juni 28.
1 katern
220
Met 2 dubbelen.
1806 november 4 - 1807 november 3.
3 delen
Met tafels.
221
1807 november 4 - 1808 november 8.
1 deel
Met tafel.
222
1808 november 9 - 1809 november 22.
1 deel
Met tafel.
223
a
Met dubbel.
1809 november 22 - 1810 oktober 18.
2 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1810 februari 18 - 1810 juni 2.
1 deel
224
Met dubbel.
1810 oktober 19 - 1811 november 5.
2 delen
Met tafels.
225
Met dubbel.
1811 november 6 - 1812 oktober 12 .
2 delen
Met tafels.
226
Met dubbelen.
1812 oktober 25 - 1813 november 15.
3 delen
Met tafels.
227
a
Met 2 dubbelen.
1813 november 16 -1814 november 13.
3 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1814 februari 28 - 1814 juni 6.
1 katern
228
Met dubbel.
1814 november 13 - 1815 oktober 22.
2 banden
Met tafels.
Met aanhangsel "..... behelsende hetgeene er in de cabangzaaken is voor gevallen ....." (etc.).
229
Met dubbel.
1815 oktober 23 - 1816 november 9.
2 delen
Met tafels.
230
Met 2 dubbelen.
1816 november 10 - 1817 december 6.
3 delen
231
Met 2 dubbelen.
1817 december 6 - 1818 december 12.
3 delen
Met tafels.
232
1818 december 12 - 1819 december 7.
1 band
Met tafels.
Met "Aparte aanteekeningen consermeerde de geweeze tolken Takitiro en Siosaymon", waarbij een getekende en gestempelde verklaring van drie tolken.
233
1819 december 7 - 1820 december 8.
1 deel
Met tafel over 1819 december 7 - 1820 november 27 .
234
Met dubbel.
1820 december 8 - 1821 november 5.
2 delen
Met tafels.
235
a
Met dubbel.
1821 november 5 - 1822 november 25.
2 delen
Met tafels.
b
Als inv.nr. 182B.
1822 februari 6 - 1822 juni 5.
1 katern
236
Met dubbel.
1822 november 26 - 1823 november 20.
2 delen
Met tafels.
237
.Met dubbel.
1823 november 20 - 1824 december 7.
2 delen
Met tafels.
238
. Met dubbel.
1824 december 7 - 1825 december 20.
2 delen
Met tafels.
239
a
1825 december 20 - 1826 augustus 5.
1 deel
Met tafel.
b
Als inv.nr. 182B. .
1826 februari 15 - 1826 juli 7.
2 katerns
240
Met dubbel.
1826 augustus 3 - 1826 oktober 28.
2 delen
Met tafels.
241
Met dubbel.
1826 augustus 3 - 1826 december 21.
2 delen
Met tafels.
242
1826 december 22 - 1827 december 24.
1 band
Met tafels.
De bijlagen bevatten onder meer briefwisseling met Japanse autoriteiten.
243
1827 december 25 - 1829 februari 20.
1 deel
Met tafel.
244
1829 februari 21 - 1829 december 27.
1 band
Met tafel.
Met bijlagen. net bijlagen als inv.nr. 242.
245
1829 december 28 - 1830 oktober 31.
1 band
Met bijlagen.
Bijlagen als inv.nr. 182B, 1830 februari 8 - juni 3 , en als inv.nr. 242. Voor het dagregister van de hofreis (: Bijlage no. 12, met afz. bijlagen nos 1-6) zie inv.nr.269.
246
1830 november 1 - 1831 januari 1.
1 band
Met bijlagen. Bijlagen als inv.nr. 242.
247
1831 januari 2 - 1831 december 6.
1 band
Met bijlagen.
Bijlagen als inv.nr. 242.
248
1831 december 7 - 1832 december 19.
1 band
Met bijlagen.
Bijlagen als inv.nr. 242.
249
1832 december 19 - 1833 december 1.
1 band
Met bijlagen.
Bijlagen als inv.nr. 242.
250-259
Secrete dagregisters van de factorij te Deshima.
1782 - 1814.
 
250
1782 (december) - 1783 oktober 25 .
1 deel.
251
Idem, handelend over de komst van het schip "The Emperor of Japan" onder Hollandse vlag, onder commando van de Amerikaanse kapitein W.R. Stewart, op 1800 mei 27.
1800 juli 16 - november 5.
1 omslag
252
Idem, handelend over de komst van Russische en Amerikaanse schepen in Japan op 23 augustus en 23 augustus en 8 september 1803. . Met bijlagen.
1803 augustus 24 - september 12.
1 omslag
253
Idem, handelend over de komst van een Russisch schip in Japan. . Met dubbel.
1804 oktober 9 - 1804 november 5.
2 katerns
254
Idem, handelend over de komst van een Russisch schip in Japan.
1804 oktober 9 - 1805 april 19.
1 deel
255
Idem, handelend over de komst van een Russisch schip in Japan.
1804 november 5 - 1805 april 19.
1 katern
256
1807 november 16 - 1808 november 8.
1 deel
257
. Met bijlagen.
1808 november 11 - 1809 oktober 19.
1 deel
Opschrift fol. 1 vermeld: "eyndigende den 14 october Anno 1809".
258
. Met bijlagen.
1813 juli 24 - 1813 november 15.
1 deel
259
. Met bijlagen.
1814 augustus 8 - 1814 november 13.
1 deel
260-269
Dagregisters van de hofreis naar Edo.
1647 - 1830.
 
De nrs. 260-267 zijn uitreksels uit de dagregisters van de factorij te Deshima.
260
1647 - 1656.
1 deel
261
1660 - 1662, 1664 - 1678.
1 deel
262
1679 - 1687.
1 deel
263
1688 - 1692.
1 deel
264
1693 - 1698.
1 deel
Enkele folio's voorin ontbreken.
265
1699 - 1702.
1 deel
Enkele folio's voorin ontbreken.
266
1703 - 1704.
1 deel
Beschadigd.
Enkele folio's voorin ontbreken.
267
1706.
1 deel
268
1787 maart 4 - 1787 juli 23.
1 deel
269
Met 6 bijlagen.
1830 februari 8 - 1830 juni 3.
1 omslag
Dit dagregister is bijlage no. 12 van het dagregister van de factorij, inv.nr. 245. Beschadigd. Folio's 22 en 23 ontbreken. Onder de bijlagen: Copie-grafschrift vanhet Opperhoofd G. Hemmij in de Amida-tempel te Kakegawa, circa 1798. Vgl. inv.nr. 210. 1 stuk.
270
" Extract bij de E. muyser zaeliger gehouden van het journael gedurende onse ellende hier in exyl etc."; dagregister, gehouden door Pieter Jansz. Muyser.
1628 juni 29 - oktober 31.
1 deel
Vgl. over P.J. Muyser: Generale Missiven, p. 370 noot 1, en Inl. par. 8 noot 26.
271-274
Dagregisters, gehouden te Edo door Willem Jansz. van Amersfoort.
1631 - 1633.
 
De nrs. 271-273 zijn beschadigd.
Willem Jansz. van Amersfoort verbleef in verband met de moeilijkheden, door Pieter Nuyts veroorzaakt, in Japan van juni 1629 tot mei 1630 en van augustus 1630 tot december 1633. Vgl. Generale Missiven, p. 256 noot 2 ; Leupe over Willem Jansz. van Amersfoort in B.K.I. dl. 19 (1872) p. 298-360; Coolhaas over Pieter Nuytsin BMHG dl. 69 ( 1955) p.17-43; Collectie Sweers (N.A.) inv.nr. 5, fol. 237-279.
271
1631 mei 4 - juli 28..
1 deel
272
1631 oktober 15 - 1632 april 14..
1 deel
273
1632 april 14 - 1632 augustus 12..
1 deel
274
1632 augustus 12 - 1633 januari 3..
1 deel
275
Aantekeningen van het provisioneel Opperhoofd J. Cock Blomhoff over de toestand op Deshima en over zijn missies naar Batavia in 1813. Met bijlagen.
1809 - 1815..
1 pak
Ten dele dubbel.
Vgl. collectie Goldberg (N.A.) inv.nr. 142 voor dezelfde aantekeningen, voorzien van een tafel.
276-349
Registers van ingekomen brieven en van ingekomen en uitgaande brieven van en aan de Gouverneur-Generaal en Raden, diverse buitenkantoren en Japanse autoriteiten.
1614 - 1736.
73 delen, 1 omslag.
276
Register van ingekomen brieven.
1614 - 1616..
1 deel
Bij Wieder, III, p. 76-78, 87-117 zijn 31 brieven van William Adams, Jan Joosten van Lodensteyn en Melchior van Santvoort uit dit register afgedrukt. Vgl. Inl. par.1.
277
Register van ingekomen brieven.
1633 - 1639..
 
278
Register van ingekomen brieven.
1639 - 1641.
 
279
Register van ingekomen brieven en van uitgaande brieven.
1641 - 1642, en 1641 november 2 - 1642 oktober 29.
 
280
Idem.
1643, en 1642 oktober 20 - 1643 oktober 30.
 
281
Idem.
1644 - 1645, en 1644 juli 23 - 1645 november 18.
 
282
Idem.
1648 - 1649, en 1648 november 19 - 1649 november 4.
 
283
Register van ingekomen brieven.
1650.
 
284
Register van ingekomen brieven en van uitgaande brieven.
1651, en 1650 juli 4 - 1651 oktober 31.
 
Met tafel.
285
Register van ingekomen brieven.
1652.
 
Met tafel.
286
Register van ingekomen brieven en van uitgaande brieven.
1653 - 1654, en 1653 november 5 - 1654 november 18.
 
Met tafel van ingekomen brieven.
Folio's 1-12 van de uigaande brieven ontbreken.
287
Idem.
1655 - 1656, en 1654 november 26 - 1656 november 6.
 
Met tafel.
288
Idem.
1657, en 1656 december 31 - 1657 december 13 .
 
Met tafel.
Beschadigd.
289
Idem.
1658, en 1657 december 24 - 1658 november 30.
 
Met tafels.
290
Idem.
1659, en 1659 januari 20 - november 4.
 
Met tafels.
291
Idem.
1660, en 1660 oktober 15 - oktober 26.
 
292
Idem.
1661, en 1661 januari 1 - december 19.
 
293
Idem.
1662, en 1662 januari 21 - november 1.
 
294
Idem.
1663, en 1663 oktober 20 - oktober 21.
 
295
Idem.
1664, en 1664 januari 1 - november 6.
 
Een brief van het Opperhoofd aan Gouverneur-Generaal en Raden, 1664 (circa november) , in het register van uitgaande brieven is niet voltooid.
296
Idem.
1665, en 1665 oktober 19 - 1665 oktober 28.
 
297
Idem.
1666, en 1666 oktober 18 - 1666 november 30.
1 omslag
Inv. no. 297 bevat losse afschriften.
298
Idem.
1667, en 1667 oktober 13 - 1667 november 6.
 
299
Idem.
1668, en 1668 januari 26 - 1668 oktober 25.
 
300
Idem.
1669, en 1668 december 26 - 1669 oktober 14.
 
301
Idem.
1670, en 1670 januari 9 - 1670 november 2.
 
302
Idem.
1671, en 1671 januari 16 - 1671 oktober 22.
 
303
Idem.
1672, en 1672 januari 8 - 1672 november 12.
 
304
Idem.
1673, en 1673 januari 31 - 1673 oktober 29.
 
305
Idem.
1674, en 1674 januari 1 - 1674 oktober 19.
 
306
Idem.
1674, en 1674 december 25 - 1675 november 2 .
 
307
Idem.
1676, en 1676 januari 10 - 1676 november 27.
 
308
Idem.
1677, en 1676 december 29 - 1677 oktober 16.
 
309
Idem.
1678, en 1677 december 23 - 1678 november 4.
 
310
Idem.
1679, en 1679 januari 15 - 1679 oktober 23.
 
311
Idem.
1680, en 1679 december 16 - 1680 november 11.
 
Beschadigd.
Enkele folio's van de ingekomen brieven ontbreken.
312
Idem.
1681, en 1681 januari 2 - 1681 oktober 31.
 
Register van uitgaande brieven.
.
 
Beschadigd.
Enkele folio's van de ingekomen brieven ontbreken.
313
Idem.
1682, en 1681december 28 - 1682 oktober 19.
 
314
Idem.
1683, en 1682 december 16 - 1683 november 7.
 
315
Idem.
1684, en 1683 december 2 - 1684 oktober 27.
1 pak.
Hierbij 20e- eeuwse afschriften van ingekomen en uitgaande brieven, 1681 - 1684 .
316
Idem.
1685, en 1685 januari 4 - 1685 oktober 17.
 
317
Idem.
1686, en 1685 december 25 - 1686 november 1.
 
318
Idem.
1687, en 1686 december 25 - 1687 oktober 24.
 
319
Idem.
1688, en 1687 december 18 - 1688 november 26.
 
320
Idem.
1689, en 1689 oktober 31.
 
321
Idem.
1690, en 1690 oktober 19 - 1690 oktober 20.
 
322
Idem.
1691, en 1690 oktober 7 - 1691 november 8.
 
323
Idem.
1692, en 1691 november 30 - 1692 oktober 28.
 
324
Idem.
1693, en 1693 oktober 18 - 1693 november 24.
 
325
Idem.
1694, en 1693 november 8 - 1694 november 7.
 
326
Idem.
1695, en 1694 november 26 - 1695 oktober 26.
 
327
Idem.
1695 - 1696, en 695 november 11 - 1696 oktober 14.
 
328
Idem.
1697, en 1696 oktober 30 - 1697 november 2.
 
329
Idem.
1698, en 1697 november 16 - 1698 oktober 22.
 
330
Idem.
1699, en 1698 november 16 - 1699 november 11.
 
331
Idem.
1700, en 1699 december 31 - 1700 oktober 30.
 
332
Idem.
1701, en 1700 november 30 - 1701 oktober 20.
 
Beschadigd.
333
Idem.
1702, en 1701 december 25 - 1702 november 8.
 
334
Idem.
1703, 1703 januari 3 - 1703 oktober 29.
 
335
Idem.
1704, en 1704 januari 6 - 1704 november 15.
 
336
Idem.
1705, en 1705 januari 8 - 1705 november 6.
 
337
Idem.
1706, en 1705 december 18 - 1706 oktober 25.
 
338
Idem.
1707, en 1707 oktober 14.
 
339
Idem.
1708, en 1708 november 1.
 
340
Idem.
1709, en 1709 januari 20 - 1709 oktober 21.
 
341
Idem.
1710, en 1710 januari 10 -1710 november 9.
 
342
Idem.
1711, en 1711 januari 11 - 1711 oktober 30.
 
343
Idem.
1712, en 1712 januari 26 - 1712 oktober 19.
 
344
Idem.
1713, en 1713 november 6.
 
345
Idem.
1714, en 1714 oktober 27.
 
346
Register van ingekomen brieven.
1715, 1720, 1722.
 
347
Idem.
1723 - 1729.
 
Met bijlagen. Met 7 katernen.
348
Idem.
1730 - 1731.
 
Met bijlagen.
Voorplat vermeldt: " 1730, 1731, 1732".
349
Idem.
1733 - 1735.
 
Met bijlagen.
Beschadigd.
Voor- en achterplat ontbreken.
350-355
Ingekomen brieven van diverse buitenkantoren. Ten dele afschriften.
1624-1690
 
Vgl. ook Hoofdstuk VIII: Ingekomen stukken ter informatie van de factorij.
350
Van de factorij te Taiwan (Formosa. Met bijlagen.
1624-1659
1 pak
Een aantal brieven is beschadigd.
351
Van de factorij te Siam.
1625-1690
1 pak
Enkele brieven zijn beschadigd.
352
Van de factorij te Cambodja.
1641
1 omslag
353
Van de factorij te Tonkin.
1651-1658
1 omslag
Een brief (van 1654 augustus 25) is beschadigd.
350
Van de factorij te Coromandel.
1655-1658
1 omslag
350
Van de factorij te Bengalen.
1656-1660
1 omslag
Een brief (van 1660 maart 18) is beschadigd.
356-425
Ingekomen brieven van Gouverneurs-Generaal en Raden.
1654 - 1807.
 
Met bijlagen.
Hierbij jaarlijkse rapporten van de aftredende Opperhoofden aan Gouverneur-Generaal en Raden over de handel op Deshima tijdens hun ambts periode. (Met enkele hiaten, in een note vermeld).
Over 1747 - 1785 ontbreken deze in de serie. (Zie aldaar, inv. nrs. 665-673).
De nrs. 410-425 bevatten minuten van ingekomen brieven, vgl. Inl. par.11.
356
Ten dele afschriften.
1654 - 1734..
1 pak
Een brief (van 1660 mei 27) beschadigd.
357
Met bijlagen.
1717 - 1721..
1 band
358
Met bijlagen.
1736 - 1737.
1 band
359
Met bijlagen.
1738.
1 band
360
Met bijlagen.
1739.
1 band
Enkele pagina's voorin ontbreken.
361
Met bijlagen.
1740.
1 band
362
Met bijlagen.
1741.
1 band
363
Met bijlagen.
1742.
1 band
364
Met bijlagen.
1743.
1 band
365
Met bijlagen.
1744.
1 band
366
Met bijlagen.
1745.
1 band
367
Met bijlagen.
1746.
1 band
368
Met bijlagen.
1747.
1 band
369
Met bijlagen.
1748.
1 band
370
Met bijlagen.
1749.
1 band
371
Met bijlagen.
1750, 1755.
1 band
372
Met bijlagen.
1751.
1 pak
373
Met bijlagen.
1752.
1 pak
374
Met bijlagen.
1753.
1 pak
Geen rapport van het aftredend Opperhoofd over 1752 aanwezig.
375
Met bijlagen.
1754.
1 pak
376
Met bijlagen.
1755.
1 pak
377
Met bijlagen.
1756.
1 pak
378
Met bijlagen.
1757.
1 pak
379
Met bijlagen.
1758.
1 pak
380
Met bijlagen
1759.
1 pak
381
Met bijlagen.
1760.
1 pak
382
Met bijlagen.
1761.
1 pak
383
Met bijlagen.
1762.
1 pak
384
Met bijlagen
1763.
1 pak
385
Met bijlagen
1764.
1 pak
386
Met bijlagen.
1765.
1 pak
387
Met bijlagen.
1766.
1 pak
388
Met bijlagen.
1767.
1 pak
389
Met bijlagen.
1768.
1 pak
Geen rapport van het aftredend Opperhoofd over 1767 aanwezig.
390
Met bijlagen.
1769.
1 pak
391
Met bijlagen.
1770.
1 pak
392
Met bijlagen.
1771.
1 pak
393
Met bijlagen.
1772.
1 pak
394
Met bijlagen.
1773.
1 pak
395
Met bijlagen.
1774.
1 pak
396
Met bijlagen.
1775.
1 pak
Geen rapport van het aftredend Opperhoofd over 1774 aanwezig.
397
1776.
1 pak
Met bijlagen.
398
1777.
1 pak
Met bijlagen.
Alleen het omslag van het rapport over 1776 is aanwezig, met de "korte schets van de handel".
399
Met bijlagen.
1778.
1 band
400
Met bijlagen.
1779.
1 band
401
Met bijlagen.
1780.
1 band
402
Met bijlagen.
1781.
1 band
403
Met bijlagen.
1782 - 1783.
1 band
Met rapport van het aftredend Opperhoofd over 1781.
404
1784.
2 banden
Met bijlagen.
Met rapporten van de aftredende Opperhoofden over 1782 en 1783.
405
1785.
1 band
Met bijlagen.
406
1786.
1 band
Met bijlagen.
407
1787.
1 band
Met bijlagen.
408
1788.
1 band
Met bijlagen.
409
1789.
1 band
Met bijlagen.
410
1790.
2 banden
Met minuten en bijlagen.
411
1791.
2 banden
Met minuten en bijlagen.
412
1792.
2 banden
Met minuten en bijlagen
413
1793.
2 banden en 1 katern
Met minuten en bijlagen.
414
1794.
2 banden en 1 deel
Met minuten en bijlagen.
415
1795.
2 banden en 1 deel
Met minuten en bijlagen.
416
1796.
1 katern
Minuut
417
1797.
2 banden
Met minueten en bijlagen.
418
1798 - 1799.
3 banden en 1 katern
Met minuut, dubbelen en bijlagen.
419
1800.
1 katern
Minuten.
420
1801.
2 katerns
Afschriften.
421
1802.
1 band
Minuut en bijlagen.
422
1803.
1 band
Met minuten en bijlagen.
423
1805.
1 band
Minuut en bijlagen.
424
1806.
1 band
Minuut en bijlagen.
425
1807.
1 band
Minuten en bijlagen.
426-463
Ingekomen brieven van Gouverneur-Generaal en Raden en andere regeringsautoriteitente Batavia en van de Japanse autoriteiten.
1800 - 1842.
 
Met bijlagen
De nrs. 426-427, 452-463 met agenda.
426
Met tafel en bijlagen.
1800.
1 band en 1 stuk
427
Met tafel en bijlagen.
1801.
1 band en 1 stuk
428
Met bijlagen.
1802.
1 band
429
Met bijlagen.
1803.
1 band
430
Met bijlagen.
1804.
1 band
431
Met bijlagen.
1805.
1 pak
432
Met bijlagen.
1806.
1 band
433
Met bijlagen.
1807.
1 band
434
1808.
1 band
Fragment.
435
Met bijlagen.
1809.
1 omslag
436
1810.
1 omslag
437
1813.
1 omslag
438
Met bijlagen.
1817.
1 pak
439
Met bijlagen.
1818.
1 band
440
Met bijlagen.
1819.
1 band
441
Met bijlagen.
1820.
1 band
442
Met bijlagen.
1821.
1 band
443
Met bijlagen.
1822.
1 band
444
Met bijlagen.
1823.
1 band
445
Met bijlagen.
1824.
1 band
446
Met bijlagen.
1825.
1 band
447
Met bijlagen.
1826.
1 band
448
Met bijlagen.
1827.
1 band
449
Met bijlagen.
1828.
1 band
450
Met bijlagen.
1829.
1 pak
451
Met bijlagen.
1830.
1 pak
452
Met agenda en bijlagen.
1831.
1 band
453
Met agenda en bijlagen.
1832.
1 band
454
Met bijlagen.
1833.
1 band
455
Met agenda en bijlagen.
1834.
1 band
456
Met agenda en bijlagen.
1835.
1 band
457
Met agenda en bijlagen.
1836.
1 band
458
Met agenda en bijlagen.
1837.
1 band
459
Met agenda en bijlagen.
1838.
1 band
460
Met agenda en bijlagen.
1839.
1 band
461
Met agenda en bijlagen.
1840.
1 band
462
Met agenda en bijlagen.
1842.
1 band
Het voorplat vermeldt: "Ingekomen stukken 1841. N.B. Deze stukken zijn in 1842 ontvangen".
In 1841 is geen schip uit Batavia in Japan aangekomen. Vgl. inv.nr. 1463a.
463
Met agenda en bijlagen.
1842.
1 pak
464-472
Secrete ingekomen brieven van Gouverneur-Generaal en Raden.
1673 - 1807.
 
De nrs. 466, 468-472 bevatten minuten van secrete ingekomen brieven, vgl. Inl. Par.11.
464
Ten dele afschriften.
1673 - 1711.
1 omslag
465
1746 - 1751.
1 band
466
Minuten en afschriften.
1767 - 1791.
1 band
467
Met minuten van secrete uitgaande brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden. 1767 oktober 21 - 1790 november 12. Met bijlagen.
1767 - 1795.
1 band
No. 467 bevat ook minuten van secrete uitgaande brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden, 1767 - 1790.
468
Minuut
1796.
1 katern
469
Minuten.
1803.
1 katern
470
Minuten.
1804 - 1805.
1 katern
471
Minuten.
1806.
1 katern
472
Minuten.
1807.
1 katern
473
Register van secrete ingekomen brieven van, en van secrete uitgaande brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1683 - 1734.
1 deel
474
Register met uitreksels van ingekomen en uitgaande brieven. 1615 - 1737.
c. 1737.
1 deel
Met tafel
475
Register met uitreksel van secrete ingekomen brieven van Gouverneur-Generaal en Raden. 1735 - 1750.
c. 1750.
Met 2 dubbelen en 3 delen
476-480
Uittreksels betreffende Japan uit Patriase en Generale Missiven van Heren XVII en Gouverneur-Generaal en Raden.
1684 - 1768 .
 
Deze uittreksels zijn opgemaakt te Batavia en sluiten aan bij de briefwisseling tussen Batavia en Deshima, waarin dergelijke uittreksels, al of niet voorzien van marginale notities door het Opperhoofd, ook ook voorkomen.
Zie ook inv. nrs. 671, 673; vgl. Besgoigne Gouverneur-Generaal en Raden, 1764 april 16. (Realia, II, P. 46).
476A
Uittreksels betreffende Japan uit de Missiven van de Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden, d.d. 1656 april 12 en 1656 oktober 13, opgemaakt te Batavia.
1657 juli 11.
1 omslag
476
Uittreksels betreffende Japan uit de Missiven van de Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden d.d. 1683 december 31 en 1684 februari 19, opgemaakt te Batavia.
1684.
1 omslag
477
Register van uittreksels uit Patriase Missiven van Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden, voornamelijk betreffende Japan, 1734-1749, opgemaakt te Deshima.
c. 1749..
1 deel
478
Uittreksels uit een Generale Missive d.d. 1760 september 30, voornamelijk betreffende Japan, opgemaakt te Deshima.
c. 1761.
1 stuk
479
Uittreksels uit een Patriase Missive d.d. 1761 september 24, voornamelijk betreffende Japan, opgemaakt te Deshima.
c. 1762.
1 stuk
480
Uittreksel betreffende Japan uit een Generale Missive d.d. 1768 oktober 21, opgemaakt te Batavia.
c. 1768.
1 stuk
481
Brieven van Baron Moritz Aladar van Bengoro, commandant van een op de Japanse kust vervallen Russisch fregat, aan het Opperhoofd. Afschriften in het Duits met Nederlandse vertaling. Brief van het Opperhoofd aan de Gouverneur van Nagasaki, betreffende de brieven, ontvangen van Bengoro.
1771.
1 band
482-499
Uitgaande brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden en diverse buitenkantoren en aan Japanse autoriteiten.Minuten en afschriften.
1623 - 1786.
 
De nrs. 482- 87 zijn registers, no. 488 bevat minuten en afschriften, de nrs. 489-499 zijn brievenboeken.
482
1623 december 20 - 1632 september 20.
1 deel
483
1633 september 7 - 1639 februari 3.
1 deel
484
1649 november 12 - 1650 oktober 24.
1 deel
485
1651 december 26 - 1652 oktober 27.
1 deel
Met tafel.
486
1715 februari 15 - 1715 oktober 16.
1 deel
Voorplat vermeldt: ".... van anno 1715, 16, 17, 18, 20, 21 en 22".
Beschadigd. Achterplat ontbreekt.
487
1716 januari 31 - 1722 november 1.
1 deel
488
1723 oktober 18 - 1732 november 7.
1 deel
Beschadigd. Voor en achterplat ontbreken.
489
1733 oktober 27 - 1740 november 9.
1 deel
490
1741 oktober 29 - 1747 oktober 23.
1 deel
491
1748 november 12 - 1749 december 9.
1 deel
492
1750 november 21 - 1751 november 8.
1 deel
493
1752 december 6 - 1760 november 11.
1 deel
Beschadigd. Voor en achterplat ontbreken.
494
1761 oktober 30 - 1766 oktober 31.
1 deel
495
1767 oktober 20 - 1777 november 11.
1 deel
Beschadigd. Achterplat ontbreekt.
Voorplat vermeldt: "Tot anno 1777". Brief van 1777 november 11 in fragment.
496
1778 november 27 - 1781 november ....
1 deel
497
1783 oktober 25.
1 deel
498
1784 november ... - 1785 november 21.
1 deel
499
Met bijlagen.
1786 november 20.
1 deel
500-502
Uitgaande brieven aan diverse buitenkantoren. Minuten en afschrift
1666 - (circa 1750)..
 
500
Aan het Opperhoofd en de Raad van de factorij te Siam. Minuut.
1666 oktober.
1 stuk
501
Aan het Opperhoofd en de Raad van de factorij te Bengalen. Minuten.
1725 oktober 25, 1729 april 12.
2 stukken
502
Aan Cornelis van Reijersen. 1623 november 9. Afschrift.
c. 1750..
 
Onvolledig.
Vgl. inv.nr. 482, p. 3-9 voor een volledig afschrift van deze brief.
503-528
Uitgaande brieven aan Gouverneurs-Generaal en Raden. Minuten, expedities en afschriften.
1638 - 1809.
 
De nrs. 504-528 bevatten expedities van uitgaande brieven, vgl. Inl. Par. 11.
503
Minuten en afschriften.
1638 - 1778..
1omslag
504
Met expeditie en bijlagen.
1779 november 30 - 1780 november 5.
3 banden
505
Met expedities en bijlagen.
1781 november 22 - 1782 maart 3.
4 banden
506
Met expedities en bijlagen.
1782 oktober 30 - 1783 december 13.
3 banden
507
Met expedities en bijlagen.
1784 november 25 - 1785 november 30.
3 banden
508
Bijlagen bij uitgaande brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1785 - 1786.
1 band
De brieven ontbreken.
509
Met expeditie en bijlagen.
1786 november 20.
4 banden
510
Met expeditie, dubbel en bijlagen.
1787 november 30.
4 banden
511
Met expeditie, dubbel en bijlagen.
1788 november 30.
4 banden
512
Met expeditie, dubbel en bijlagen.
1789 november 23.
5 banden
Met tafels.
Het dubbel is beschadigd.
513
Met expeditie en bijlagen.
1790 november 12.
3 banden
514
Met expeditie, dubbel en bijlagen.
1792 november 12.
3 banden, 1 deel
515
Met expeditie, dubbel en bijlagen.
1793 november 6.
1 deel, 2 banden, 1 stuk
Met tafel.
516
Met expeditie, dubbel en bijlagen.
1794 november 12.
4 delen, 2 banden, 1 stuk
517
Met expeditie, dubbel en bijlagen.
1795 november 15.
2 delen, 3 banden
518
Minuten. Met bijlagen.
1798 november 24 - 1799 november 9.
1 band
519
Expedities. Met bijlagen.
1798 november 24 - 1801 november 4.
2 banden
520
Minuut. Met bijlagen.
1799 november 23.
1 band
521
Expeditie, dubbel en bijlagen.
1802 oktober 25.
1 deel, 1 band
522
Expeditie met bijlagen.
1803 november 14.
1 deel, 1 band
Met tafel.
523
Dubbel van de expeditie. Met bijlagen.
1804 november 5.
1 band
Met tafel.
De originele expeditie ontbreekt.
524
Expeditie, dubbel en bijlagen.
1805 november 15.
2 delen, 3 banden
Met tafel.
525
Expeditie met bijlagen.
1806 november 16 .
1 deel, 1 band
Met tafel.
526
Dubbel van de expeditie. Met bijlagen.
1807 november 3.
1 band
De originele expeditie ontbreekt.
527
Expeditie met bijlagen.
1808 november 8.
2 banden
528
Expeditie met bijlagen.
1809 november (22).
1 band
Onder de bijlagen bevinden zich staten, opgemaakt door het College van Tolken, met opgave van door Japanse autoriteiten verlangde goederen, met tekeningen en monsters.
Vlg. inv. nrs. 1407-1422.
529-570
Uitgaande brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden en andere regeringsautoriteiten te Batavia en aan Japanse autoriteiten.
1800 - 1842.
 
529
Met tafel en bijlagen.
1800.
1 band, 1 stuk
530
Met tafel en bijlagen.
1801.
1 band, 1 stuk
531
Met bijlagen.
1802.
1 band
532
Met bijlagen.
1803.
1 band
533
Met bijlagen.
1804.
1 band
534
Met bijlagen.
1805.
1 band, 1 pak
535
Met bijlagen.
1806.
1 band
536
Met bijlagen.
1807.
1 band
537
Met bijlagen.
1808.
1 band
538
Met bijlagen.
1809.
1 band
539
Met dubbelen en bijlagen.
1810.
1 band, 1 omslag
540
Met dubbel.
1811.
1 omslag
541
Met dubbel.
1812.
1 omslag
542
Met bijlagen.
1813.
1 pak
543
Met bijlagen.
1814.
1 band
544
Met bijlagen.
1815 - 1816.
1 band
545
Met bijlagen.
1817.
1 pak
546
Met bijlagen.
1818.
1 band
547
Met bijlagen.
1819.
1 band
548
Met bijlagen.
1820.
1 band
549
Met bijlagen.
1821.
1 band
550
Met bijlagen.
1822.
1 band
551
Met bijlagen.
1823.
1 band
552
Afschriften.
1824.
1 deel
553
Met bijlagen.
1825.
1 omslag
554
Met bijlagen.
1826.
1 band
555
Met bijlagen.
1827.
1 band
556
Met bijlagen.
1828 - 1829.
1 band
557
Met bijlagen.
1829.
1 pak
558
Met bijlagen.
1830.
1 band
559
Met bijlagen.
1831.
1 band
560
Met agenda en bijlagen.
1832.
1 band
561
Met agenda en bijlagen.
1833.
1 band
562
Met agenda en bijlagen.
1834.
1 band
563
Met agenda en bijlagen.
1835.
1 band
564
Met agenda en bijlagen.
1836.
1 band
565
Met agenda en bijlagen.
1837.
1 band
566
Met agenda en bijlagen.
1838.
1 band
567
Met agenda en bijlagen.
1839.
1 band
568
Met agenda en bijlagen.
1840.
1 band
569
Met agenda.
1841.
1 katern
570
Met agenda en bijlagen.
1842.
1 band
571-590
Secrete uitgaande brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden. Minuten en expedities.
1695 - 1809.
 
De nrs. 572-590 bevatten expedities van secrete uitgaande brieven, vgl. Inl. Par. 11.
571
(1695).
1 stuk
572
Expedities met bijlagen.
1778 november 28 - 1783 oktober 25.
1 band
573
Expeditie.
1784 november 25.
1 katern
574
Expeditie.
1785 november 21.
1 katern
575
Expeditie.
1786 november 20.
1 katern
576
Expeditie.
1787 november 30.
1 katern
577
Expedities met bijlagen.
1788 november 30 - 1789 november 23.
1 band
578
Expeditie met bijlagen.
1790 november 12.
1 band
579
Expedities met bijlagen.
1792 november 12 - 1793 november 6.
1 band
580
Expedities met bijlagen.
1794 november 12 - 1795 november 15.
1 band
581
Expeditie met bijlagen.
1797 - 1798 november 12.
1 deel, 1 band
582
Expeditie met bijlagen.
1800 november 28 - 1801 november ....
1 band
583
Expeditie met bijlagen.
1802 oktober 25 - 1802 november 10.
2 banden
584
Expedities met dubbelen en bijlagen.
1803 november 14 - 1803 december 24.
2 banden
585
Expeditie met bijlagen.
1804 november 5.
1 band
586
Expeditie met dubbelen en bijlagen.
1805 november 10.
1 band, 4 katerns
587
Expeditie.
1806 november 16.
1 katern
Beschadigd.
588
Expedities met bijlagen.
1807 oktober 31 - 1807 november 4.
1 band
589
Expedities met bijlagen.
1808 oktober 27 - 1808 november 8.
1 band
590
Expeditie.
1809 november 22.
1 katern
591
"Extractbrieven, geschreven van Japan"; register, opgemaakt te Batavia, met uittreksels van aldaar ingekomen brieven van het Opperhoofd en de Raad aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1768 - 1776.
1 deel
Vgl. Inl. Par. 11.
592-605
"Generaal register der brieven en bijlagen ontvangen van Japan ... ter Generale Secretary ontvangen"; staten, opgemaakt te Batavia, met opgave van aldaar ontvangen stukken van de factory te Deshima.
1780 - 1806.
 
Vgl. Inl. Par. 11.
Deze staten hebben onder meer betrekking op de nrs. 504-525.
592
1780.
1 katern
593
1782 - 1783.
1 katern
1785 - 1786.
1 katern
594
1787.
1 katern
1788.
1 katern
595
1789.
1 katern
596
1790.
1 katern
Met staat houdende opgave van uitgaande stukken naar Deshima, gedateerd 1789 november 23.
597
1791.
1 katern
598
1792.
1 katern
599
1793.
1 katern
600
1794.
1 katern
601
1801.
1 katern
602
1802.
1 katern
603
1804.
1 katern
604
1805.
1 katern
605
1806.
1 katern
606
Formulier voor een uitgaande brief aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1772.
1 katern