Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

A   Archief van het Opperhoofd en de Raad

V   Schepen.
De "seynbrieven", "seylaesordres" e.d. bevinden zich in de inv.nrs. 31-45.
Vgl. ook inv.nrs. 50, 53, 57, 75, 1452-b - 1461-b, 1462-f, 1463-b, 1558.
1467-1474
Resolutiën van scheepsraden; scheepsdagregisters, etc.
1639 - 1828.
 
1467
Resolutiën van scheepsraad op het schip "Banda", liggend voor de Chinese kust, met bestemming Deshima. Afschriften.
1639 juli 27, 28.
2 stukken
1468
Resolutie van de scheepsraad op het schip "De Erffprins", liggend voor het eiland Edam, met bestemming Deshima. Afschrift.
1792 juli 28.
1 stuk
1469
Instructies, victualielijsten etc. voor de schepen van de VOC. (Gedrukt)
1680 - 1754.
1 pak
Met artikelbrief van de WIC, 1641. (gedrukt). 1 stuk.
1470
Dagregister van een reis van de Opperkoopman Anthonio van Brouckhorst met het fluitschip "de Zwarte Beer en het jacht "Breskens" van Taiwan (Formosa) naar Tonkin en vandaar naar Japan.
1644 december 8 - 1645 augustus 23.
1 deel
Dit dagregister is gepubliceerd door C.C. van der Plas als Mededeling no. CXVII van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam: "Tonkin 1644 - 1645. Journaal van de reis van Anthonio Brouckhorst". (Amsterdam, 1955). 112 pp.
1471
"Afzonderlijk Dagregister" van de factorij te Deshima, handelend over het stranden van het schip "Cornelis Houtman" in de baai van Nagasaki op 18 september 1828. Met bijlagen.
1828 september 17 - 1828 december 21.
1 omslag
1472
Ingekomen brieven en rapporten van schippers en personeel van de factorij te Deshima betreffende het schip "Margaretha Maria" en het verongelukte schip "Burgh".
1772.
1 omslag
1473
Rapporten en requesten van schippers en personeel van de factorij te Deshima aan het Opperhoofd betreffende herstel, diepgang en lading van vertrekkende schepen. Met bijlagen.
1786.
1 omslag
1474
rekeningen, opgemaakt te Batavia, van benodigdheden, aan schepen op de vaart naar Japan verstrekt.
1791 - 1793, 1795.
5 stukken
1475-1789
Monsterrollen van voor Batavia of Deshima bestemde schepen.
1781 - 1794.
 
Vgl. Res. Gouverneur-Generaal en Raden, 1772 april 14, over het nemen van afschrift van scheepsmonsterrollen. (Realia, II, p. 46-47). Zie ook inv.nr. 1455 b. e.v.
1475
Monsterrollen van het voor Deshima bestemde schip "Mars", opgemaakt te Batavia.
1781.
3 katerns
1476
Monsterrol van het voor Batavia bestemde schip "Trompenburg", opgemaakt te Deshima.
1783.
1 katern
1477
Monsterrol van het voor Deshima bestemde schip "Ouwerkerk", opgemaakt te Batavia.
1784.
1 katern
1478
Monsterrollen van het voor Deshima bestemde schip "De Schelde", opgemaakt te Batavia. Afschriften.
1785 juni 25.
1 katern
1479
Monsterrol van het voor Batavia bestemde schip "De Schelde", opgemaakt te Deshima.
1785.
1 katern
1480
Monsterrol van het voor Deshima bestemde schip "Alblasserdam", opgemaakt te Batavia. Afschrift.
1786 juni 22.
1 katern
1481
Monsterrol van het voor Deshima bestemde schip "Avenhorn", opgemaakt te Batavia. Afschrift.
1786 juni 22.
1 katern
1482
Monsterrol van het voor Batavia bestemde schip "Avenhorn", opgemaakt te Deshima.
1786.
1 stuk
1483
Monsterrol van het voor Deshima bestemde schip "Roosenburg", opgemaakt te Batavia.
1787.
1 katern
1484
Monsterrol van het voor Deshima bestemde schip "Zeeland", opgemaakt te Batavia.
1787.
1 katern
1485
Monsterrol van het voor Deshima bestemde schip "St. Laurens", opgemaakt te Batavia. Afschrift.
1789 juni 20.
1 katern
1486
Monsterrollen van het voor Deshima bestemde schip "Zuyderburg", opgemaakt te Batavia. Afschriften.
1790 juni 23.
2 katerns
1487
Alsvoren, van het schip "De Erffprins". Afschriften.
1792 juni 19.
2 katerns
1488
Monsterrol alsvoren, van het schip "De Erffprins".
(1793).
1 katern
1489
Monsterrol alsvoren, van het schip "De Erffprins".
(1794).
1 katern