Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

A   Archief van het Opperhoofd en de Raad

VI   Personeel.
Vgl. Inl. Par. 5. De personeelsstaten, landmonsterrollen e.d. bevinden zich in de inv. nrs. 31-45, 503-528. Zie ook: V. Schepen en inv. nrs. 1903-1904, 663-4.
1490-1498
Soldijrekeningen en memories dienaangaande.
1626 - 1823.
 
1490
"Schuldboek"; soldijrekeningen van het personeel te Deshima.
1626 - 1628.
1 deel
1491
"Schuldboek"; soldijrekeningen van het personeel te Deshima.
1633.
1 deel
1492
"Schuldboek"; soldijrekeningen van het personeel te Deshima.
1639.
1 deel
1493
"Schuldboek"; soldijrekeningen van het personeel te Deshima.
1640.
1 deel
1494
Journaal op het schuldboek.
1636.
1 deel
1495
Journaal op het schuldboek.
1638.
1 deel
1496
"Japans soldijboekje van anno 1724 - 1725"; monsterrol van de factorij te Deshima per 30 juni 1725 en de saldi op de soldijrekeningen per 15 oktober 1724 en 15 oktober 1725.
1724 - 1725.
1 deel
1497
"Soldij of tractementsmemorie voor de tractementsbediende van Japan"; nota van het soldijkantoor te Batavia, met bijlage, getiteld: "Poincten raakende het zoldijwerk".
1802.
1 omslag
1498
"Verbaal van den Hoofddirecteur van Financiën over Nederlandsch Indië, houdende toezending der geliquideerde tractementsstaten". Met bijlagen.
1823.
1 band
1499-1525
Tractementsrekeningen van het personeel te Deshima. Met dubbelen.
1801/2 - 1841/2.
33 katerns
Zie ook voor tractementsrekeningen van 1809/10 - 1821/2 de inv.nrs. 1431-1433, voor die van 1822/3 inv nr. 1498.
1499
1801 - 1802.
 
1500
Met dubbelen en bijlagen.
1802 - 1803.
 
De dubbelen zijn bestemd voor de verschillende Kamers van de (voormalige) VOC.
1501
1803 - 1804.
 
1502
1804 - 1805.
 
1503
1805 - 1806.
 
1504
1806 - 1807.
 
1505
1807 - 1808.
 
1506
1808 - 1809.
 
1507
1823 - 1824.
 
1508
1824 - 1825.
 
1509
1825 - 1826.
 
1510
1826 - 1827.
 
1511
1827 - 1828.
 
1512
1828 - 1829.
 
1513
1829 - 1830.
 
1514
1830 - 1831.
 
1515
1831 - 1832.
 
1516
1832 - 1833.
 
1517
1833 - 1834.
 
1518
1834 - 1835.
 
1519
1835 - 1836.
 
1520
1836 - 1837.
 
1521
1837 - 1838.
 
1522
1838 - 1839.
 
1523
1839 - 1840.
 
1524
1840 - 1841.
 
1525
1841 - 1842.