Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

A   Archief van het Opperhoofd en de Raad

VIII   Ingekomen stukken ter informatie van de factorij.
Deze stukken zijn niet geadressseerd aan het Opperhoofd en de Raad van de factorij te Deshima. Zij zijn vermoedelijk naar Japan doorgezonden omdat de inhoud ook voor het kantoor aldaar van belang was. Met name in de periode van de bezetting van Formosa vormde Deshima een schakel in de Aziatische handel van de VOC. (Vgl. Glamann, p. 168).
Zie ook inv. nrs. 350-355, en de Inl. Par. 11 m.b.t. archief Hoge Regering te Batavia.
1527-1537
Stukken, afkomstig van Gouverneur-Generaal en Raden, aan het personeel van VOC-kantoren en aan inheemse autoriteiten gericht.
1649 - 1696.
 
1527
Brieven van Gouverneur-Generaal en Raden aan de Gouverneur van Taiwan (Formosa). Afschriften.
1649, 1656.
2 stukken
Brief van 1649 beschadigd.
1528
Instructies van Gouverneur-Generaal en Raden voor het Opperhoofd van de factorij te Tonkin. Afschriften.
1656, 1657.
1 omslag
1529
Brieven van Gouverneur-Generaal en Raden aan het Opperhoofd of diens plaatsvervanger van de factorij te Tonkin. Afschriften.
1666 - 1691.
1 omslag
Hierbij een brief van c. 1688 in fragment.
1530
Brieven van Gouverneur-Generaal en Raden aan het Opperhoofd van de factorij te Siam. Afschriften.
1666 - (1691).
1 omslag
Brief van 1690 mei 6 beschadigd.
Brief van 1691 in fragment.
1531
Brief (van Gouverneur-Generaal en Raden?) aan de koopman van Cambodja Pieter Ketting.
(c. 1666).
1 stuk
Fragment.
Vgl. Wijnaendts van Resandt, p. 288.
1532
Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden aan de onderkoopman Alexander van 's Gravenbroek c.s. voor de reis van Batavia naar Amoei (China).
1688.
1 stuk
1533
Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden aan de onderkooplieden Pieter Goodschalk an Adolph Bertrij voor de reis van Batavia naar Kanton.
1688.
1 stuk
Vgl. inv.nr. 1538.
1534
Brieven van Gouverneur-Generaal en Raden aan "Gauhincau Sontak Povi", opperbevelhebber van de Chinese provincies Kwantung en Kwangsi.
1688 - 1689.
2 stukken
Vgl. inv.nr. 1539.
1535
Uittreksel uit een brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan de Gouverneur van Malakka.
1689.
1 stuk
1536
Brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan de President van Makassar. Afschrift.
1690.
1 stuk
1537
Paspoort van Gouverneur-Generaal en Raden voor een Chinese handelaar. Afschrift.
1696.
1 stuk
1538-1543
Stukken, afkomstig van het personeel van VOC-kantoren en van inheemse autoriteiten, aan Gouverneur-Generaal en Raden gericht.
1689 - 1776.
 
1538
Brieven van de onderkooplieden P. Goodschalk en A. de Bertrij uit Kanton aan Gouverneur-Generaal en Raden, met bijlagen. Afschriften.
1689.
1 omslag
Vgl. inv.nr. 1533.
1539
Brief van "Sontok Povij Talanja, oppergebiedervan 't resort van Canton" aan Gouverneur-Generaal en Raden. Afschrift.
1689.
1 stuk
Vgl. inv.nr. 1534.
1540
Brief van de Koning van Siam aan de Gouverneur-Generaal J. Camphuys. Afschrift.
1689.
1 stuk
Beschadigd.
1541
Rapport van Compagniesdienaren te Batavia aan de Directeur-Generaal Mattheus de Haan betreffende keuring van paarden die naar Japan gezonden moeten worden. Afschrift.
1725.
1 stuk
Met liasgaten.
In dorso: "no. 8".
1542
Uittreksels uit te Batavia ingekomen brieven van, en uitgaande brieven naar Japan betreffende de koperzendingen.
1758 - 1769.
1 stuk
Fragment.
Vgl. inv.nr. 1465.
Vgl. Inl. Par. 11 m.b.t. archief Hoge Regering te Batavia.
1543
"Negotierapport van 't anno 1775 tot Canton in China vervallene Japanse schip Bleijenburg"; brief en rapport van de negotieboekhouder A. Douglas aan Gouverneur-Generaal en Raden. Afschriften.
1776.
1 katern
Vgl. inv.nr. 397, bijlagen no. 11 en 12, voor een dubbel van brief en rapport.
1544-1558
Stukken betreffende VOC-kantoren ter informatie van de factorij te Deshima.
1638 - 1802.
 
1544
Journaal van de factorij te Tonkin.
1638.
1 deel
1545
Idem.
1642.
1 deel
Fragment.
1546
Alsvoren.
1643.
1 deel
1547
Alsvoren.
1644.
1 deel
1548
Alsvoren.
1645.
1 deel
1549
Alsvoren.
1649.
1 deel
1550
Alsvoren.
1650.
1 deel
Beschadigd.
1551
Grootboek van de factorij te Tonkin.
1642.
1 deel
1552
Alsvoren.
1643.
1 deel
1553
Alsvoren.
1644.
1 deel
1554
Alsvoren.
1645.
1 deel
1555
Alsvoren.
1649.
1 deel
1556
Beëdigde verklaringen, opgemaakt te Taiwan (Formosa), betreffende aldaar geconstateerde tekorten op uit Batavia en Deshima aangevoerde goederen. Afschriften.
1655.
2 stukken
1557
Brief van het Opperhoofd van de factorij te Tonkin aan de Gouverneur van Taiwan (Formosa). Afschriften.
1657.
2 stukken
1558
"Factuur, cognossement en andere papieren van 't Hollands particulier schip de Hoop"; stukken betreffende de bevrachting van het door de Aziatische Raad gehuurde Nederlandse schip "De Hoop", gaande van Kanton naar Amsterdam.
1802.
1 band